08 maj 2014 07:00

23 jan 2015 15:43

Solceller ska driva sopbilar

Med hjälp av solceller som tapetseras över sopbilar ska fordonens bränsleförbrukning minskas. Just nu pågår ett svenskt-brittiskt samarbete som ska göra avfallshanteringen mer miljövänlig.

Sedan flera år samarbetar Högskolan i Skövde med Avfallshanteringen östra Skaraborg, AÖS, för att effektivisera sophämtningen.

Arbetet har nu fått en ny förgrening. Vid årsskiftet inleddes nämligen ett samarbete med företag i Storbritannien som tillhandahåller en slags solcellspanel.

Testat på biltak

– När vi testade det här i Coventry så ökade räckvidden med 8,9 procent, säger Rod Hilditch, som är vd på Focal earth.

– Och där är vädret ungefär det samma som här, säger partnern Nick Marsden från Sort It.

I Coventry sattes solcellerna på taket på en minivan. I Skövde handlar det om att ”tapetsera” en hel sopbil.

– Vi tror att vi kan få ut väldigt mycket energi ur systemet. Flera sopbilar går på biogas nu och det har en ganska kort räckvidd, men om vi med solceller kan minska förbrukningen så blir miljövinsten stor, säger säger Anna Syberfeldt, forskare på högskolan och den som leder samarbetet med AÖS.

För det handlar om att minska bränsleförbrukningen, inte ersätta den. Förhoppningen är att tapetsera en sopbil någon gång under året, och panelen – ett par millimeter tjock – kan antingen limmas eller fästas med exempelvis nitar.

– En fördel den har jämfört med solpaneler som sitter på tak, är att ljuset kan träffa lastbilen hur som helst och ändå absorberas, säger Nick Marsden.

En tunn film har limmats över cellerna så väta är inga problem, säger Rod Hilditch och släpper en testbit på den blöta marken – och stampar på den.

– Inga problem. Men vi vet inte hur de till exempel klarar träd vars grenar skrapar i och skaver på panelen. Vi måste testa oss fram nu, säger Rod Hilditch.

Tredje projektet

Den och många andra frågor återstår – kostnad, energivinst och livslängd till exempel.

Förutom i Coventry testas solcellerna på två fordon i Indien nu och Skövde blir det tredje testprojektet.

– Vi ser mycket positivt på projektet. Det handlar inte bara om vad vi gör med soporna vi tar omhand, vi måste förebygga avfall och utsläpp också, säger Paula Bäckman (C), ordförande i AÖS politiska direktion.

Sedan flera år samarbetar Högskolan i Skövde med Avfallshanteringen östra Skaraborg, AÖS, för att effektivisera sophämtningen.

Arbetet har nu fått en ny förgrening. Vid årsskiftet inleddes nämligen ett samarbete med företag i Storbritannien som tillhandahåller en slags solcellspanel.

Testat på biltak

– När vi testade det här i Coventry så ökade räckvidden med 8,9 procent, säger Rod Hilditch, som är vd på Focal earth.

– Och där är vädret ungefär det samma som här, säger partnern Nick Marsden från Sort It.

I Coventry sattes solcellerna på taket på en minivan. I Skövde handlar det om att ”tapetsera” en hel sopbil.

– Vi tror att vi kan få ut väldigt mycket energi ur systemet. Flera sopbilar går på biogas nu och det har en ganska kort räckvidd, men om vi med solceller kan minska förbrukningen så blir miljövinsten stor, säger säger Anna Syberfeldt, forskare på högskolan och den som leder samarbetet med AÖS.

För det handlar om att minska bränsleförbrukningen, inte ersätta den. Förhoppningen är att tapetsera en sopbil någon gång under året, och panelen – ett par millimeter tjock – kan antingen limmas eller fästas med exempelvis nitar.

– En fördel den har jämfört med solpaneler som sitter på tak, är att ljuset kan träffa lastbilen hur som helst och ändå absorberas, säger Nick Marsden.

En tunn film har limmats över cellerna så väta är inga problem, säger Rod Hilditch och släpper en testbit på den blöta marken – och stampar på den.

– Inga problem. Men vi vet inte hur de till exempel klarar träd vars grenar skrapar i och skaver på panelen. Vi måste testa oss fram nu, säger Rod Hilditch.

Tredje projektet

Den och många andra frågor återstår – kostnad, energivinst och livslängd till exempel.

Förutom i Coventry testas solcellerna på två fordon i Indien nu och Skövde blir det tredje testprojektet.

– Vi ser mycket positivt på projektet. Det handlar inte bara om vad vi gör med soporna vi tar omhand, vi måste förebygga avfall och utsläpp också, säger Paula Bäckman (C), ordförande i AÖS politiska direktion.

  • Carl Johan Hjerpe