09 maj 2014 09:00

07 jan 2015 10:12

Stänger för underhåll

Upplevelsebadet har problem med slitage på fogar och kakel. I nästa vecka stängs anläggningen för sitt årliga underhåll.

– Vi brukar hålla stängt under två veckor vid den här tiden. Det är vår lågsäsong och det är då det passar bäst att göra underhåll, säger tillförordnade badchefen Anders Norelius.

Upplevelsebadet håller stängt från 12 maj till 25 maj och då töms hela anläggningen på vatten. Mycket av arbetet går ut på att reparera skador på fogar och kakel. Vattnet sliter på fogmassorna mellan kakelplattorna. På vissa ställen – där vattnet ständigt är i kraftig rörelse – är underhållsbehovet större.

– Fogarna klarar inte hur mycket som helst och det händer att kakelplattor släpper, säger Norelius.

Rensning av avlopp samt vaxning av rutschkanor är andra uppgifter som utförs under perioden.

Efteråt saneras hela anläggningen och öppnas igen inför sommarsäsongen.

Tekniska förvaltningen med inköpta entreprenörer kommer att utföra arbetet.

Personalen vid badet kommer under perioden att få utbildning i livräddning, hjärt- och lungräddning och gå igenom brandskyddsrutiner med Räddningstjänsten östra Skaraborg.

Motionsbassängen stängs inte utan håller öppet.

– Vi brukar hålla stängt under två veckor vid den här tiden. Det är vår lågsäsong och det är då det passar bäst att göra underhåll, säger tillförordnade badchefen Anders Norelius.

Upplevelsebadet håller stängt från 12 maj till 25 maj och då töms hela anläggningen på vatten. Mycket av arbetet går ut på att reparera skador på fogar och kakel. Vattnet sliter på fogmassorna mellan kakelplattorna. På vissa ställen – där vattnet ständigt är i kraftig rörelse – är underhållsbehovet större.

– Fogarna klarar inte hur mycket som helst och det händer att kakelplattor släpper, säger Norelius.

Rensning av avlopp samt vaxning av rutschkanor är andra uppgifter som utförs under perioden.

Efteråt saneras hela anläggningen och öppnas igen inför sommarsäsongen.

Tekniska förvaltningen med inköpta entreprenörer kommer att utföra arbetet.

Personalen vid badet kommer under perioden att få utbildning i livräddning, hjärt- och lungräddning och gå igenom brandskyddsrutiner med Räddningstjänsten östra Skaraborg.

Motionsbassängen stängs inte utan håller öppet.