09 maj 2014 10:33

07 jan 2015 10:13

Peab bygger bostäder i Aspö

Peab har fått uppdraget att bygga 242 hyreslägenheter på Aspö i Skövde. Beställare är Skövdebostäder. Kontraktssumman uppgår till 300 miljoner kronor.

Enligt ett pressmeddelande från Peab har projektet har tydligt fokus på ekologi och ska Svanenmärkas och certifieras både med miljöbyggnad Guld samt passivhus-standard FEBY 12. Projektet är unikt och ligger i framkant med att kombinera miljövänliga, ekologiska lösningar med bostäder och fritidsverksamhet.

Området som helhet utformas med ambitionen att bygga ett ekologiskt mönstersamhälle i miniatyr. I alla detaljer har miljövärden tagits i beaktande dessutom kommer framtida hyresgäster på olika sätt uppmuntras att göra miljösmarta val i sin vardag.

Uppdraget är en totalentreprenad på löpande räkning med takpris. Byggstart sker efter att detaljplanen vunnit laga kraft i januari 2015 och överlämnandet sker etappvis från juni 2016 med totalt färdigställande i mars 2018.

Enligt ett pressmeddelande från Peab har projektet har tydligt fokus på ekologi och ska Svanenmärkas och certifieras både med miljöbyggnad Guld samt passivhus-standard FEBY 12. Projektet är unikt och ligger i framkant med att kombinera miljövänliga, ekologiska lösningar med bostäder och fritidsverksamhet.

Området som helhet utformas med ambitionen att bygga ett ekologiskt mönstersamhälle i miniatyr. I alla detaljer har miljövärden tagits i beaktande dessutom kommer framtida hyresgäster på olika sätt uppmuntras att göra miljösmarta val i sin vardag.

Uppdraget är en totalentreprenad på löpande räkning med takpris. Byggstart sker efter att detaljplanen vunnit laga kraft i januari 2015 och överlämnandet sker etappvis från juni 2016 med totalt färdigställande i mars 2018.