09 maj 2014 21:01

23 jan 2015 15:43

Tingshusparken ersätts av byggnad

Nu finns ett färdigt förslag på hur den omdiskuterade Tingshusparken i Skövde kan se ut när kvarteret är bebyggt.
– Vi har ställt stora krav på utformningen av byggnaden, säger Orvar Eriksson (C), ordförande i byggnadsnämnden.

Efter många vändor har Arne Lorentzons tankar om bostäder i det gamla tingshuset omformats ytterligare och ett förslag till detaljplan är nu klart. Sammanlagt 32 lägenheter planeras i det gamla tingshuset samt i ett nybygge på den tillhörande parken i centrala Skövde.

Trivsamt område

– Förslaget som ligger nu är ett trivsamt bostadsområde. Vi har ställt stora krav på utformningen av byggnaden, och det gör också att den kommer att kosta en del pengar, säger Orvar Eriksson (C).

Hur mycket är oklart, men det liggande förslaget innebär att de två byggnaderna anpassas till bostads- och kontorsverksamhet (eller bostäder i kombination med annan verksamhet i ena byggnaden) vilket skulle innebära åtta nya lägenheter. Ytterligare 24 lägenheter, i storleken 2:or till 5:or, färdigställs i en ny femvåningsbyggnad utmed Storgatan.

– Den kompletterar och ramar in gårdsrummet, säger planarkitekten Jenny Olausson.

Parkeringsgarage

Byggnadens placering dämpar också ljudet från trafiken och ett problem i området har varit parkeringsplatser för de boende.

– Vi vill få bort bilarna från parken, och då var vi tvungna att göra ett garage under kvarteret, säger Orvar Eriksson.

Och därmed blir det också tack och adjöss för den omdiskuterade parken – bevara eller inte bevara? – om förslaget står fast.

Förutom byggnadens placering omöjliggör ett garage att träden står kvar. Det kommer dock att finnas viss grönska i form av träd och buskar på innergården.

– Tingshusparken är inte en park med samma dignitet som exempelvis Kyrkparken. Jag tror inte så många familjer tar med sig en filt och slår sig ner vid det gamla tingshuset, man promenerar snarare igenom där, säger Orvar Eriksson.

Slutligen är det kommunfullmäktige som beslutar om byggnation eller inte.

– Byggnadsnämnden ska ta fram förslag på ett lämpligt och fullständigt boende för området, och det tycker jag att vi har gjort. Ska vi bygga hus här kan vi inte få något bättre, säger Orvar Eriksson.

Förslaget ska nu ut på samråd och tidigast i januari 2015 kan detaljplanen vinna laga kraft. Byggnadsnämnden räknar dock med att förslaget överklagas.

Tre ledamöter från M, FP samt MP reserverade sig mot beslutet om samråd vilket visar på hur politiskt känslig frågan är.

Efter många vändor har Arne Lorentzons tankar om bostäder i det gamla tingshuset omformats ytterligare och ett förslag till detaljplan är nu klart. Sammanlagt 32 lägenheter planeras i det gamla tingshuset samt i ett nybygge på den tillhörande parken i centrala Skövde.

Trivsamt område

– Förslaget som ligger nu är ett trivsamt bostadsområde. Vi har ställt stora krav på utformningen av byggnaden, och det gör också att den kommer att kosta en del pengar, säger Orvar Eriksson (C).

Hur mycket är oklart, men det liggande förslaget innebär att de två byggnaderna anpassas till bostads- och kontorsverksamhet (eller bostäder i kombination med annan verksamhet i ena byggnaden) vilket skulle innebära åtta nya lägenheter. Ytterligare 24 lägenheter, i storleken 2:or till 5:or, färdigställs i en ny femvåningsbyggnad utmed Storgatan.

– Den kompletterar och ramar in gårdsrummet, säger planarkitekten Jenny Olausson.

Parkeringsgarage

Byggnadens placering dämpar också ljudet från trafiken och ett problem i området har varit parkeringsplatser för de boende.

– Vi vill få bort bilarna från parken, och då var vi tvungna att göra ett garage under kvarteret, säger Orvar Eriksson.

Och därmed blir det också tack och adjöss för den omdiskuterade parken – bevara eller inte bevara? – om förslaget står fast.

Förutom byggnadens placering omöjliggör ett garage att träden står kvar. Det kommer dock att finnas viss grönska i form av träd och buskar på innergården.

– Tingshusparken är inte en park med samma dignitet som exempelvis Kyrkparken. Jag tror inte så många familjer tar med sig en filt och slår sig ner vid det gamla tingshuset, man promenerar snarare igenom där, säger Orvar Eriksson.

Slutligen är det kommunfullmäktige som beslutar om byggnation eller inte.

– Byggnadsnämnden ska ta fram förslag på ett lämpligt och fullständigt boende för området, och det tycker jag att vi har gjort. Ska vi bygga hus här kan vi inte få något bättre, säger Orvar Eriksson.

Förslaget ska nu ut på samråd och tidigast i januari 2015 kan detaljplanen vinna laga kraft. Byggnadsnämnden räknar dock med att förslaget överklagas.

Tre ledamöter från M, FP samt MP reserverade sig mot beslutet om samråd vilket visar på hur politiskt känslig frågan är.

  • Carl Johan Hjerpe