12 maj 2014 17:13

07 jan 2015 10:13

Skövdes studenter gillar sitt boende

För andra året deltar Skövdebostäder i Sveriges största NKI (nöjdkundindex) -undersökning bland studentbostadsvärdar, genomförd av marknadsundersökningsföretaget CMA research.

Enligt ett pressmeddelande från Skövdebostäder ligger man i toppen bland medelstora och stora studentbostadsföretag med betyg 4,22 av 5. Resultatet är en förbättring.

På frågan hur nöjda studenterna är som helhet med sin hyresvärd fick Skövdebostäder 4,5 vilket är högst betyg i Sverige i den aktuella kategorin.

De starkaste sidorna rör skötseln av bostadsområdena, kvartersvärdars och övrig personals kompetens och bemötande, samt den information som bolaget ger sina kunder.

Områden som man ska förbättra är bland annat hanteringen vid störningar i boendet samt hur man ska stimulera det kollektiva ansvaret att hålla gemensamma utrymmen tillräckligt rena och fräscha.

För andra året deltar Skövdebostäder i Sveriges största NKI (nöjdkundindex) -undersökning bland studentbostadsvärdar, genomförd av marknadsundersökningsföretaget CMA research.

Enligt ett pressmeddelande från Skövdebostäder ligger man i toppen bland medelstora och stora studentbostadsföretag med betyg 4,22 av 5. Resultatet är en förbättring.

På frågan hur nöjda studenterna är som helhet med sin hyresvärd fick Skövdebostäder 4,5 vilket är högst betyg i Sverige i den aktuella kategorin.

De starkaste sidorna rör skötseln av bostadsområdena, kvartersvärdars och övrig personals kompetens och bemötande, samt den information som bolaget ger sina kunder.

Områden som man ska förbättra är bland annat hanteringen vid störningar i boendet samt hur man ska stimulera det kollektiva ansvaret att hålla gemensamma utrymmen tillräckligt rena och fräscha.