12 maj 2014 17:45

07 jan 2015 09:55

Va-bråk kan sluta i tvist

SEGERSTORP: Fastighetsägare vill ha avgörande

Fastighetsägare i Segerstorp har tröttnat på va-bråket med Skövde kommun. Om det inte blir ett avgörande är man beredd att dra ärendet till Statens va-nämnd.

Det framgår av en skrivelse till tekniska förvaltningen från det juridiska ombud som företräder en handfull fastighetsägare i området.

I flera år har parterna varit oense om en föreslagen gemensamhetsanläggning med gemensam mätare. Fastighetsägarna har tidigare avvisat ett förslag om en sådan anläggning och de anser att de aktuella va-ledningarna är att betrakta som kommunala.

Nu skriver Karin Wermelin hos advokaterna Schmidt & Wermelin KB i Skara att fastighetsägarna föreslår tre alternativ:

1) Frågan regleras i avtal mellan parterna med servitut för kommun med åtkomst till ledningarna.

2) Kommun köper loss den mark som ledningarna ligger i.

3) De åldrade ledningarna byts ut varefter ny gemensamhetsanläggning bildas.

– Vi förväntar oss en reaktion och därefter tar vi ställning hur vi går vidare, säger Karin Wermelin till SLA.

Statens va-nämnd handlägger tvister om vatten och avlopp och har sitt kansli i Stockholm. Nämnden leds av en lagfaren domare och har fem ledamöter utsedda av regeringen.

Det framgår av en skrivelse till tekniska förvaltningen från det juridiska ombud som företräder en handfull fastighetsägare i området.

I flera år har parterna varit oense om en föreslagen gemensamhetsanläggning med gemensam mätare. Fastighetsägarna har tidigare avvisat ett förslag om en sådan anläggning och de anser att de aktuella va-ledningarna är att betrakta som kommunala.

Nu skriver Karin Wermelin hos advokaterna Schmidt & Wermelin KB i Skara att fastighetsägarna föreslår tre alternativ:

1) Frågan regleras i avtal mellan parterna med servitut för kommun med åtkomst till ledningarna.

2) Kommun köper loss den mark som ledningarna ligger i.

3) De åldrade ledningarna byts ut varefter ny gemensamhetsanläggning bildas.

– Vi förväntar oss en reaktion och därefter tar vi ställning hur vi går vidare, säger Karin Wermelin till SLA.

Statens va-nämnd handlägger tvister om vatten och avlopp och har sitt kansli i Stockholm. Nämnden leds av en lagfaren domare och har fem ledamöter utsedda av regeringen.