12 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:43

Anrik byggnad får uppfräschning

En av Skövdes ståtligaste byggnader, Scandic Billingen, ska genomgå en total restaurering utvändigt.
– Fasaden är sliten och måste fräschas upp, säger hotelldirektören Kristian Sandahl.

Den stora hotellbyggnaden på Trädgårdsgatan, uppförd 1888, är i behov av både ny puts och ny färg. På många ställen utmed Billingens ytterväggar och fönster har putsen släppt och det finns stora sprickor som riskerar att orsaka fuktskador om de inte repareras.

Under våren har fastighetsägaren Pandox, som även äger Quality Hotell Prisma i Skövde, sett över plåttaket och bland annat har byggnadens två torn fått ny takplåt på grund av läckage.

– Det arbetet har precis blivit färdigt. Nu väntar vi på att upphandlingen av restaureringen utvändigt ska bli klar och förhoppningen är att vi kommer i gång så snabbt som möjligt, säger Kristian Sandahl.

Kulturhistoriskt värdefull

I väntan på att byggnadens fasad ska genomgå en av de största renoveringarna i modern tid, har all lös puts knackats bort. På flera ställen lyser nu stommen av tegelstenar igenom. Men arbetet med att renovera fasaden kompliceras av att hotellet är märkt som byggnadsminne och därmed skyddas av kulturminneslagen.

– Det ställer extremt höga krav på att vi använder oss av rätt material och utför arbetet på ett speciellt sätt och vid rätt tidpunkt när väderleken tillåter. Men i slutändan kommer restaureringen innebära ett stort lyft för hela hotellet. Det råder ju ingen tvekan om att utsidan är i behov av en förbättring, menar Sandahl.

Den stora hotellbyggnaden på Trädgårdsgatan, uppförd 1888, är i behov av både ny puts och ny färg. På många ställen utmed Billingens ytterväggar och fönster har putsen släppt och det finns stora sprickor som riskerar att orsaka fuktskador om de inte repareras.

Under våren har fastighetsägaren Pandox, som även äger Quality Hotell Prisma i Skövde, sett över plåttaket och bland annat har byggnadens två torn fått ny takplåt på grund av läckage.

– Det arbetet har precis blivit färdigt. Nu väntar vi på att upphandlingen av restaureringen utvändigt ska bli klar och förhoppningen är att vi kommer i gång så snabbt som möjligt, säger Kristian Sandahl.

Kulturhistoriskt värdefull

I väntan på att byggnadens fasad ska genomgå en av de största renoveringarna i modern tid, har all lös puts knackats bort. På flera ställen lyser nu stommen av tegelstenar igenom. Men arbetet med att renovera fasaden kompliceras av att hotellet är märkt som byggnadsminne och därmed skyddas av kulturminneslagen.

– Det ställer extremt höga krav på att vi använder oss av rätt material och utför arbetet på ett speciellt sätt och vid rätt tidpunkt när väderleken tillåter. Men i slutändan kommer restaureringen innebära ett stort lyft för hela hotellet. Det råder ju ingen tvekan om att utsidan är i behov av en förbättring, menar Sandahl.

Hotel Billingen

Hotel Billingen, som är det ursprungliga namnet på arkitekt Lars Kellmans skapelse, förklarades som byggnadsminne av länsstyrelsen 1985. Byggnaden är därmed lagskyddad och får inte rivas, byggas om eller förändras till det yttre. Invändigt skyddas den berömda festsalen med angränsande salonger samt den stora huvudtrappan. I en enkät som SLA gjorde i början av 2000-talet utsågs Hotel Billingen till Skövdes vackraste byggnad. Putsarkitekturen beskrivs som klassicistisk med nyanser av nyrenässans och empire.

Källa: SLA:s arkiv, Scandic Billingen