13 maj 2014 16:32

07 jan 2015 09:55

Företagsbot för otillåten miljöverksamhet

Ett Skövdeföretag har fått ett strafföreläggande på 50 000 kronor, utdömt av Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg.

Enligt strafföreläggandet har företaget ägnat sig åt otillåten miljöverksamhet då man har överlåtit särskilt farliga kemiska produkter trots att man saknar tillstånd från länsstyrelsen.

Brottet har begåtts av oaktsamhet, sägs i strafföreläggandet, men näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga verksamheten.

Ett Skövdeföretag har fått ett strafföreläggande på 50 000 kronor, utdömt av Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg.

Enligt strafföreläggandet har företaget ägnat sig åt otillåten miljöverksamhet då man har överlåtit särskilt farliga kemiska produkter trots att man saknar tillstånd från länsstyrelsen.

Brottet har begåtts av oaktsamhet, sägs i strafföreläggandet, men näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga verksamheten.