13 maj 2014 17:00

23 jan 2015 15:44

Enklare budgetarbete i år

Nya badsatsningar i Skövde

I fjol tvingades Skövde kommun till skattehöjning för att få i hop ekonomin. I år var förutsättningarna bättre.
– Det har varit betydligt enklare, sa kommunalrådet Katarina Jonsson (M) när Alliansen i Skövde presenterade sitt budgetförslag för 2015.

Främsta orsaken är ett bättre konjunkturläge i Sverige och där sjunkande arbetslöshet ger ökade kommunala skatteintäkter.

– Men jämfört med många andra kommuner har vi ett bättre läge och kan hela tiden vara långsiktiga. Vi håller ihop och är eniga inom Alliansen, menade Katarina Jonsson.

Budgetförslaget – som ska tas i fullmäktige i juni – innehöll få stora nyheter utan bygger i stora drag vidare på tidigare satsningar. Budgeten på knappt 2,5 miljarder kronor väntas ge ett överskott på 38 miljoner kronor.

– Vi jobbar vidare mot de fokusområden vi har i Vision 2025. Vi vill att Skövderegionen sticker ut som kaxig och syns mot andra regioner i Sverige, sa Jonsson och motiverade varför man ökade anslagen till marknadsföring av Skövde från två till fyra miljoner från 2015.

Nya förskolor

Inom skolan kommer Bissgårdens förskola 2016 följt av två centrala förskolor 2017 och 2018. En central grundskola finns planerad i investeringsplanen 2018, men här hoppas alliansen i praktiken på att någon privat aktör etablerar sig och att kommunen slipper bygga själva.

Ulla-Britt Hagström, FP, välkomnade satsningar på matchning mellan skola och arbetsliv, praktikbank samt ett särskilt uppdrag från politiken att utöka samverkan mellan socialtjänsten och skolan.

– Bra att vi lyfter barnens situation. Jag har sett många barn som inte får stöd och hjälp i tid och där famlar vi fortfarande, sa Hagström.

Inom omvårdnad fortsätter LSS-utbyggnaden med ett boende i Trädgårdsstaden och 600 000 kronor satsas på att få fler att utnyttja anhörigstödet tidigare vilket omvårdnadsnämndens ordförande Ann-Katrin Jönsson (KD) välkomnade.

Ny badsatsning

På fritidsområdet byggs 2015 ett Vasaloppscenter med maskinhall på Billingen och 2016 finns planerade satsningar på Arena Skövde i form av ett utomhusbad (tolv miljoner kronor) och en ny åkattraktion (nio miljoner) inlagda.

– Vi vill vara offensiva för att bibehålla intresset för Arena Skövde, säger Jonsson.

500 000 kronor satsas årligen på att öka andelen svenskt kött i kommunens kök.

– Det är bra för miljon och för att hålla betesmarkerna uppe, förklarade Leif Walterum.

Han välkomnar också ett samarbete med försvarsmakten på att validera försvarsanställdas kunskaper i syfte att öka deras anställningsbarhet.

– En unik satsning som kommer göra stor nytta, hävdade han.

Främsta orsaken är ett bättre konjunkturläge i Sverige och där sjunkande arbetslöshet ger ökade kommunala skatteintäkter.

– Men jämfört med många andra kommuner har vi ett bättre läge och kan hela tiden vara långsiktiga. Vi håller ihop och är eniga inom Alliansen, menade Katarina Jonsson.

Budgetförslaget – som ska tas i fullmäktige i juni – innehöll få stora nyheter utan bygger i stora drag vidare på tidigare satsningar. Budgeten på knappt 2,5 miljarder kronor väntas ge ett överskott på 38 miljoner kronor.

– Vi jobbar vidare mot de fokusområden vi har i Vision 2025. Vi vill att Skövderegionen sticker ut som kaxig och syns mot andra regioner i Sverige, sa Jonsson och motiverade varför man ökade anslagen till marknadsföring av Skövde från två till fyra miljoner från 2015.

Nya förskolor

Inom skolan kommer Bissgårdens förskola 2016 följt av två centrala förskolor 2017 och 2018. En central grundskola finns planerad i investeringsplanen 2018, men här hoppas alliansen i praktiken på att någon privat aktör etablerar sig och att kommunen slipper bygga själva.

Ulla-Britt Hagström, FP, välkomnade satsningar på matchning mellan skola och arbetsliv, praktikbank samt ett särskilt uppdrag från politiken att utöka samverkan mellan socialtjänsten och skolan.

– Bra att vi lyfter barnens situation. Jag har sett många barn som inte får stöd och hjälp i tid och där famlar vi fortfarande, sa Hagström.

Inom omvårdnad fortsätter LSS-utbyggnaden med ett boende i Trädgårdsstaden och 600 000 kronor satsas på att få fler att utnyttja anhörigstödet tidigare vilket omvårdnadsnämndens ordförande Ann-Katrin Jönsson (KD) välkomnade.

Ny badsatsning

På fritidsområdet byggs 2015 ett Vasaloppscenter med maskinhall på Billingen och 2016 finns planerade satsningar på Arena Skövde i form av ett utomhusbad (tolv miljoner kronor) och en ny åkattraktion (nio miljoner) inlagda.

– Vi vill vara offensiva för att bibehålla intresset för Arena Skövde, säger Jonsson.

500 000 kronor satsas årligen på att öka andelen svenskt kött i kommunens kök.

– Det är bra för miljon och för att hålla betesmarkerna uppe, förklarade Leif Walterum.

Han välkomnar också ett samarbete med försvarsmakten på att validera försvarsanställdas kunskaper i syfte att öka deras anställningsbarhet.

– En unik satsning som kommer göra stor nytta, hävdade han.

Kavelbrohallen

En ny fullstor idrottshall vid Kavelbro ska i framtiden ersätta nuvarande idrottshallen vid Eriksdalskolan. En satsning på 36,5 miljoner kronor som ska stå klar 2018.

Kommunen planerar för investeringar på 788 miljoner kronor 2015–2017. Inom infrastruktur har flera objekt legat i plan sedan tidigare. De stora investeringarna som nu kommer in i skarpt läge i investeringsbudgeten för 2015 är 30 miljoner kronor till utveckling av stadskärnan samt 26 miljoner till en rondell i Norra Ryd.

70 miljoner konor planeras i upprustningen av kommunens kök.

Källa: