13 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:44

Toppchefer blir färre

Pusslet på väg att läggas klart

Fem av de nya sektorscheferna är klara. En rekrytering återstår, men flera nuvarande förvaltningschefer riskerar att petas neråt i hierarkin.

Så läget i den nya organisation som Skövde kommun inför 2015. Då minskas antalet förvaltningschefer från nuvarande nio till sju så kallade sektorschefer. De sju kommer tillsammans med kommundirektören Tomas Fellbrandt bilda toppskiktet i kommunens tjänstemannaorganisation.

I praktiken blir det dessutom bara sex sektorschefer. Troligen tar nämligen Fellbrandt själv hand om ansvaret för den sektor som kallas styrning- och verksamhetsstöd och som organiserar kommunens interna hantering av ekonomi, personal, IT och administration.

Fellbrandt vill dock inte kommentera de olika sektorscheferna utan hänvisar till att förhandlingar med de fackliga organisationerna ska genomföras först.

Väntade namn

Några större överraskningar är dock inte att vänta utan allt pekar på att de nuvarande förvaltningscheferna också blir sektorschefer enligt följande:

Skola/utbildning: Gustaf Olsson. Nuvarande skolchefen Anna Sundström fick möjligheten att förtidspensionera sig och kommunen valde att låta utbildningschefen Olsson bli chef för skolans nya superförvaltning.

Socialtjänst: Saaed Ardane. Inga stora förändringar mot dagens organisation.

Omvårdnad: Per Granat. Inga stora förändringar mot dagens organisation.

Samhällsbyggnad: Eva Darolf Linnros. Den nya förvaltningen är i gång sedan årsskiftet. Darolf rekryterades under 2013 och är i gång med att organisera den nya sektorn.

Service: Karl Alexandersson. I stora drag motsvarar servicesektorn det som i dag är tekniska förvaltningen. Det blir en renodlad utförarorganisation. Alexandersson är förvaltningschef i dag och det finns inget som pekar på att han inte skulle bli chef för servicesektorn. Karl Alexandersson säger till SLA att han utgår från att det blir så och att han inte hört något annat.

Minskat ansvar

Medborgare- och samhällsutveckling: Kulturen och fritid ska nu samsas under samma paraply tillsammans med näringslivsenheten och arbetsmarknadsavdelningen. Nuvarande förvaltningschefer som fritidschefen Stefan Herre och kulturchefen Katarina Strömgren Sandh får därmed en sektorschef över sig och i praktiken betydligt minskat ansvar.

Ingen av dessa handplockas heller till jobbet som sektorschef utan den tjänsten är utlyst. Kommunen har tagit extern hjälp av med rekryteringen. Ansökningstiden går ut den 22 maj.

– Det är bra att kommunen väljer att annonsera ut tjänsten. Då står det alla fritt att söka, kommenterar fritidschefen Stefan Herre.

Stort intresse

Fritidschef och kulturchef kommer att finns kvar som avdelningschefer i den nya organisationen.

– Det kommer att finnas arbetsuppgifter för alla. Kultur och fritid är jätteviktig för Skövdes utveckling, men genom att koordinera verksamheterna kommer vi kunna ta ett steg till i gemensamma satsningar. Tjänsten upplevs som spännande och det finns ett stort intresse för den, säger Fellbrandt.

I den nya sektorn samlas näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, kultur- och fritidsverksamhet, vuxenutbildning, kontakter med föreningar och medborgare, intern och extern kommunikation samt ansvar för kommunens varumärkesarbete.

Så läget i den nya organisation som Skövde kommun inför 2015. Då minskas antalet förvaltningschefer från nuvarande nio till sju så kallade sektorschefer. De sju kommer tillsammans med kommundirektören Tomas Fellbrandt bilda toppskiktet i kommunens tjänstemannaorganisation.

I praktiken blir det dessutom bara sex sektorschefer. Troligen tar nämligen Fellbrandt själv hand om ansvaret för den sektor som kallas styrning- och verksamhetsstöd och som organiserar kommunens interna hantering av ekonomi, personal, IT och administration.

Fellbrandt vill dock inte kommentera de olika sektorscheferna utan hänvisar till att förhandlingar med de fackliga organisationerna ska genomföras först.

Väntade namn

Några större överraskningar är dock inte att vänta utan allt pekar på att de nuvarande förvaltningscheferna också blir sektorschefer enligt följande:

Skola/utbildning: Gustaf Olsson. Nuvarande skolchefen Anna Sundström fick möjligheten att förtidspensionera sig och kommunen valde att låta utbildningschefen Olsson bli chef för skolans nya superförvaltning.

Socialtjänst: Saaed Ardane. Inga stora förändringar mot dagens organisation.

Omvårdnad: Per Granat. Inga stora förändringar mot dagens organisation.

Samhällsbyggnad: Eva Darolf Linnros. Den nya förvaltningen är i gång sedan årsskiftet. Darolf rekryterades under 2013 och är i gång med att organisera den nya sektorn.

Service: Karl Alexandersson. I stora drag motsvarar servicesektorn det som i dag är tekniska förvaltningen. Det blir en renodlad utförarorganisation. Alexandersson är förvaltningschef i dag och det finns inget som pekar på att han inte skulle bli chef för servicesektorn. Karl Alexandersson säger till SLA att han utgår från att det blir så och att han inte hört något annat.

Minskat ansvar

Medborgare- och samhällsutveckling: Kulturen och fritid ska nu samsas under samma paraply tillsammans med näringslivsenheten och arbetsmarknadsavdelningen. Nuvarande förvaltningschefer som fritidschefen Stefan Herre och kulturchefen Katarina Strömgren Sandh får därmed en sektorschef över sig och i praktiken betydligt minskat ansvar.

Ingen av dessa handplockas heller till jobbet som sektorschef utan den tjänsten är utlyst. Kommunen har tagit extern hjälp av med rekryteringen. Ansökningstiden går ut den 22 maj.

– Det är bra att kommunen väljer att annonsera ut tjänsten. Då står det alla fritt att söka, kommenterar fritidschefen Stefan Herre.

Stort intresse

Fritidschef och kulturchef kommer att finns kvar som avdelningschefer i den nya organisationen.

– Det kommer att finnas arbetsuppgifter för alla. Kultur och fritid är jätteviktig för Skövdes utveckling, men genom att koordinera verksamheterna kommer vi kunna ta ett steg till i gemensamma satsningar. Tjänsten upplevs som spännande och det finns ett stort intresse för den, säger Fellbrandt.

I den nya sektorn samlas näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, kultur- och fritidsverksamhet, vuxenutbildning, kontakter med föreningar och medborgare, intern och extern kommunikation samt ansvar för kommunens varumärkesarbete.

Chefslönerna

Förvaltningschefernas månadslöner i 2014 års löneläge.

Tomas Fellbrandt, kommundirektör 78 000 kr

Eva Darolf Linnros, stadsbyggnadschef 69 000 kr

Per Granat, omvårdnadschef 67 000 kr

Saeed Ardane, socialchef 62 5000 kr

Karl Alexanderson, teknisk chef 62 200 kr

Gustaf Olsson, utbildningschef 60 000 kr

Stefan Herre, fritidschef, 55 600 kr

Katarina Strömgren Sandh, kulturchef 55 600 kr

Källa: