14 maj 2014 09:00

07 jan 2015 10:13

Friskola fick rätt i domstolen

Bakläxa för Skolinspektion

Raoul Wallenberg-skolan får starta en friskola för årskurs 1–6 i Skövde. Skolinspektionen gjorde fel som nekade tillstånd med hänvisning till skolans ekonomi.

Det var sommaren 2013 som bolaget (International Swedish School AB) bakom RW-skolan fick nej på sin ansökan. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som upphävde beslutet.

Rätten ansåg att bolaget hade rätt att starta skola även i Skövde. Ett beslut som glädjer vd:n Maria Ljungkvist.

– Vi tyckte att Skolinspektionens bedömning av vårt ekonomiska läge var rent nonsens. Vår ekonomi är god och sund och förvaltningsrätten säger nu att Skolinspektionen var ute och cyklade, säger hon.

Tillståndet gäller redan till hösten 2014, men tiden dit är alltför kort. Målet enligt Ljungkvist är att starta en grundskola för årskurs 1–6 hösten 2015. Fullt utbyggd ska den ha plats för 150 elever samt ett fritidshem om 98 elever och en förskoleklass för 25 elever.

Var skolan ska ligga är fortfarande oklart. Tidigare TBV-huset på Trängenområdet har varit ett alternativ, men ett nytt spår som kan vara aktuellt är Claesborgs tidigare förskola. Skövde kommun är på väg att sälja fastigheten till en intressent som vill etablera friskola. Frågan är om det är Raoul Wallenberg-skolan?

– Vi jobbar med flera parallella spår, säger Ljungkvist utan att vilja kommentera om Claesborgs förskola är ett alternativ.

Skolnämndens ordförande Anders G Johansson (M) välkomnar beskedet.

– Kan dock bara beklaga att Skolinspektionen inte gjorde rätt från början, säger han.

Det var sommaren 2013 som bolaget (International Swedish School AB) bakom RW-skolan fick nej på sin ansökan. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som upphävde beslutet.

Rätten ansåg att bolaget hade rätt att starta skola även i Skövde. Ett beslut som glädjer vd:n Maria Ljungkvist.

– Vi tyckte att Skolinspektionens bedömning av vårt ekonomiska läge var rent nonsens. Vår ekonomi är god och sund och förvaltningsrätten säger nu att Skolinspektionen var ute och cyklade, säger hon.

Tillståndet gäller redan till hösten 2014, men tiden dit är alltför kort. Målet enligt Ljungkvist är att starta en grundskola för årskurs 1–6 hösten 2015. Fullt utbyggd ska den ha plats för 150 elever samt ett fritidshem om 98 elever och en förskoleklass för 25 elever.

Var skolan ska ligga är fortfarande oklart. Tidigare TBV-huset på Trängenområdet har varit ett alternativ, men ett nytt spår som kan vara aktuellt är Claesborgs tidigare förskola. Skövde kommun är på väg att sälja fastigheten till en intressent som vill etablera friskola. Frågan är om det är Raoul Wallenberg-skolan?

– Vi jobbar med flera parallella spår, säger Ljungkvist utan att vilja kommentera om Claesborgs förskola är ett alternativ.

Skolnämndens ordförande Anders G Johansson (M) välkomnar beskedet.

– Kan dock bara beklaga att Skolinspektionen inte gjorde rätt från början, säger han.