15 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:44

Åtgärdspaket för mindre köer i trafiken

Sega bilköer i ”storstaden” Skövde tillhör i dag vardagen. Kommunledningen är medveten om problemen och tar nu initiativet till diskussioner, bland annat med Skövdes näringsliv, om hur man ska hantera trafiksituationen.

Vadsboleden, Forsbykorsningen och Nolhagaleden är kanske värst – där är det snarare regel än undantag att trafiken hakar upp sig. På Vadsboleden och i Forsbykorsningen handlar det framför allt om trafikstockningar som kan kopplas till arbetspendling. På Nolhagaleden är det snarast trafik till och från handelsområdena som skapar stopp i trafiken.

En växande stad

Detta samtidigt som Skövde växer, både befolkningsmässigt och med en större arbetsmarknad och ökad handel, och ska växa ytterligare. Kommunledningen har siktet inställt på 60 000 invånare år 2025, och 80 000-90 000 invånare är visionen för ytterligare ett antal år senare.

Även om förra årets pendlingssiffror inte kommit från SCB ännu är alla övertygade om att pendlingen har ökat ytterligare jämfört med de drygt 10 000 som pendlade in till Skövde då.

– Vi har fått en hel del nya arbetstillfällen i Skövde, vilket ökat inpendlingen. Många av alla pendlare och Skövdeborna själva tar bilen till jobbet inne i Skövde, vilket givetvis skapar köer. Det har blivit mer och mer tydligt på senare tid, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

– Det här är både angenäma och negativa problem. Vi vill ju att Skövde ska växa på alla områden, och en del av det är ju att Skövdeborna till viss del måste lära sig och acceptera ökad trafik och köer. Frågan är hur mycket de accepterar, var går gränsen?

Diskussion med näringslivet

Kommunledningen har fokus på frågan och tar nu initiativet till diskussioner i höst i en bred grupp där rubriken är: Hur hanteras trafiksituationen i Skövde på bästa sätt?

– Vi vill diskutera tillsammans med Västtrafik, regionens kollektivtrafiknämnd och Skövdes näringsliv. Vi vill skapa en samsyn och en gemensam bild i ämnet där alla synvinklar är viktiga. Vad det mynnar ut i är för tidigt att säga.

Men Walterum är övertygad om att det krävs ett helt nytt tänk kring alla trafikfrågor för ett växande Skövde.

– Det finns exempelvis krav på att fler centrumnära bostäder ska byggas. Som det är i dag skulle vi inte klara av om alla de som flyttar i de bostäderna har bil. Det finns inga parkeringsmöjligheter.

Redan i dag har flera åtgärder vidtagits för att underlätta för pendlare att samåka – det handlar om pendlingsparkeringar ibland annat Väring, Värsås och Igelstorp.

– Vi vill också ytterligare bygga ut kollektivtrafiken och gång- och cykelbanenätet i Skövde. Kanske kan också de stora arbetsplatserna i Skövde göra schemamässiga anpassningar för att inte alla slutar samtidigt. Rusningstrafiken är ju väldigt tydligt kopplad till vissa tider.

Ny sträckning av 26:an

Men det finns också betydligt större planer.

– Vi ser över framkomligheten totalt på riksväg 26– det handlar om att hantera nuläget men också framtiden. Inom ett par år kommer vi att bygga en ny trafikplats i norra Ryd till det nya verksamhetsområdet där. Om ytterligare några år kan det bli aktuellt med en ny sträckning av riksväg 26 på andra sidan Södra Ryd.

Skövde kommuns näringslivschef Kristina Eklöf är inne på samma linje som Leif Walterum – i en växande stad måste invånarna acceptera att trafiken ökar.

– Men i en mindre stad som Skövde är ju acceptansen mindre än i storstäderna. Samtidigt vill vi ju få in folk i staden, vilket vi också hittills lyckats med. Omsättningen har ju ökat överallt.

Vadsboleden, Forsbykorsningen och Nolhagaleden är kanske värst – där är det snarare regel än undantag att trafiken hakar upp sig. På Vadsboleden och i Forsbykorsningen handlar det framför allt om trafikstockningar som kan kopplas till arbetspendling. På Nolhagaleden är det snarast trafik till och från handelsområdena som skapar stopp i trafiken.

En växande stad

Detta samtidigt som Skövde växer, både befolkningsmässigt och med en större arbetsmarknad och ökad handel, och ska växa ytterligare. Kommunledningen har siktet inställt på 60 000 invånare år 2025, och 80 000-90 000 invånare är visionen för ytterligare ett antal år senare.

Även om förra årets pendlingssiffror inte kommit från SCB ännu är alla övertygade om att pendlingen har ökat ytterligare jämfört med de drygt 10 000 som pendlade in till Skövde då.

– Vi har fått en hel del nya arbetstillfällen i Skövde, vilket ökat inpendlingen. Många av alla pendlare och Skövdeborna själva tar bilen till jobbet inne i Skövde, vilket givetvis skapar köer. Det har blivit mer och mer tydligt på senare tid, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

– Det här är både angenäma och negativa problem. Vi vill ju att Skövde ska växa på alla områden, och en del av det är ju att Skövdeborna till viss del måste lära sig och acceptera ökad trafik och köer. Frågan är hur mycket de accepterar, var går gränsen?

Diskussion med näringslivet

Kommunledningen har fokus på frågan och tar nu initiativet till diskussioner i höst i en bred grupp där rubriken är: Hur hanteras trafiksituationen i Skövde på bästa sätt?

– Vi vill diskutera tillsammans med Västtrafik, regionens kollektivtrafiknämnd och Skövdes näringsliv. Vi vill skapa en samsyn och en gemensam bild i ämnet där alla synvinklar är viktiga. Vad det mynnar ut i är för tidigt att säga.

Men Walterum är övertygad om att det krävs ett helt nytt tänk kring alla trafikfrågor för ett växande Skövde.

– Det finns exempelvis krav på att fler centrumnära bostäder ska byggas. Som det är i dag skulle vi inte klara av om alla de som flyttar i de bostäderna har bil. Det finns inga parkeringsmöjligheter.

Redan i dag har flera åtgärder vidtagits för att underlätta för pendlare att samåka – det handlar om pendlingsparkeringar ibland annat Väring, Värsås och Igelstorp.

– Vi vill också ytterligare bygga ut kollektivtrafiken och gång- och cykelbanenätet i Skövde. Kanske kan också de stora arbetsplatserna i Skövde göra schemamässiga anpassningar för att inte alla slutar samtidigt. Rusningstrafiken är ju väldigt tydligt kopplad till vissa tider.

Ny sträckning av 26:an

Men det finns också betydligt större planer.

– Vi ser över framkomligheten totalt på riksväg 26– det handlar om att hantera nuläget men också framtiden. Inom ett par år kommer vi att bygga en ny trafikplats i norra Ryd till det nya verksamhetsområdet där. Om ytterligare några år kan det bli aktuellt med en ny sträckning av riksväg 26 på andra sidan Södra Ryd.

Skövde kommuns näringslivschef Kristina Eklöf är inne på samma linje som Leif Walterum – i en växande stad måste invånarna acceptera att trafiken ökar.

– Men i en mindre stad som Skövde är ju acceptansen mindre än i storstäderna. Samtidigt vill vi ju få in folk i staden, vilket vi också hittills lyckats med. Omsättningen har ju ökat överallt.