16 maj 2014 07:00

23 jan 2015 15:44

40 är det nya 50 i Skövde

MOTOR: Nya hastighetsbegränsningar minskar olycksrisken

Skövde tätort kan få nya hastighetsbegränsningar i framtiden . Ett förslag till ny hastighetsplan föreslår att 50 och 70 ersätts av 40 och 60.
– Allt fler städer går över till de här gränserna, säger trafikingenjör Björn Berle.

Förslaget är framtaget av konsultbolaget WSP i Karlstad som på uppdrag av kommunen gjort en hastighetsanalys av vägar och gator i Skövde och Skultorps tätorter, där kommunen är väghållare. I hastighetsplanen – som kommunen ännu inte har bearbetat – föreslås ändrade hastighetsgränser i de tätbebyggda områdena till 40 och 60, och vissa fall 30.

Olycksrisken minskar

– I trafiktäta områden där många oskyddade trafikanter rör sig så har en lägre hastighet väldigt stor påverkan på olycksrisken och möjligheten att överleva en olycka om du blir påkörd. Sedan finns det många andra vinster som lägre bullernivå och koldioxidutsläpp, säger Björn Berle, trafikingenjör vid Skövde kommun.

I Lidköping har man redan gått över till 40 kilometer i vägnätet innanför tätbebyggt område och många fler städer är på gång efter lagändringen från 2008 då nya hastighetsgränser infördes i Sverige.

– I Lidköping har det slagit väldigt väl ut, även om det kanske är för tidigt att dra några slutsatser om hur det har påverkat olycksstatistiken.

Anpassning

I verkligheten är det inte ens säkert att trafiken påverkas särskilt mycket av de lägre hastighetsgränserna. I många fall är trafikmiljön redan utformad på ett sätt så att det är svårt att köra fortare än 30 eller 40 i exempelvis centrala Skövde eller olika bostadsområden. Och alla som färdas dagligen på Vadsboleden vet att trafikflödet knappast håller några 70 kilometer i timmen.

– De nya hastigheterna är egentligen en anpassning till rådande trafikmiljöer men de ger oss också möjlighet att bli tydligare utan att behöva massor av skyltar. Det finns områden där man istället för 50 och 30 kanske klarar sig bra med 40 hela vägen, säger Berle.

I de allra flesta fall föreslår planen en sänkning av den högst tillåtna hastigheten, men det finns även förslag på åtgärder som gör det möjligt att höja hastigheten på vissa sträckor. Karstorpsvägen förbi Billingehov är en sträcka där utredarna ser möjligheter till åtgärder som gör att man kan höja från 50 till 60.

Förslaget är framtaget av konsultbolaget WSP i Karlstad som på uppdrag av kommunen gjort en hastighetsanalys av vägar och gator i Skövde och Skultorps tätorter, där kommunen är väghållare. I hastighetsplanen – som kommunen ännu inte har bearbetat – föreslås ändrade hastighetsgränser i de tätbebyggda områdena till 40 och 60, och vissa fall 30.

Olycksrisken minskar

– I trafiktäta områden där många oskyddade trafikanter rör sig så har en lägre hastighet väldigt stor påverkan på olycksrisken och möjligheten att överleva en olycka om du blir påkörd. Sedan finns det många andra vinster som lägre bullernivå och koldioxidutsläpp, säger Björn Berle, trafikingenjör vid Skövde kommun.

I Lidköping har man redan gått över till 40 kilometer i vägnätet innanför tätbebyggt område och många fler städer är på gång efter lagändringen från 2008 då nya hastighetsgränser infördes i Sverige.

– I Lidköping har det slagit väldigt väl ut, även om det kanske är för tidigt att dra några slutsatser om hur det har påverkat olycksstatistiken.

Anpassning

I verkligheten är det inte ens säkert att trafiken påverkas särskilt mycket av de lägre hastighetsgränserna. I många fall är trafikmiljön redan utformad på ett sätt så att det är svårt att köra fortare än 30 eller 40 i exempelvis centrala Skövde eller olika bostadsområden. Och alla som färdas dagligen på Vadsboleden vet att trafikflödet knappast håller några 70 kilometer i timmen.

– De nya hastigheterna är egentligen en anpassning till rådande trafikmiljöer men de ger oss också möjlighet att bli tydligare utan att behöva massor av skyltar. Det finns områden där man istället för 50 och 30 kanske klarar sig bra med 40 hela vägen, säger Berle.

I de allra flesta fall föreslår planen en sänkning av den högst tillåtna hastigheten, men det finns även förslag på åtgärder som gör det möjligt att höja hastigheten på vissa sträckor. Karstorpsvägen förbi Billingehov är en sträcka där utredarna ser möjligheter till åtgärder som gör att man kan höja från 50 till 60.