16 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:44

Slakteriet anmält för miljöbrott

Skövde slakteri har anmälts till åklagare för misstanke om miljöbrott efter en driftstörning som ledde till utsläpp av blodvatten i Mörkebäcken. Först tre dagar senare rapporterades utsläppet, vilket borde ha skett omedelbart.

Händelsen, som inträffade den 29 april i år, har åtalsanmälts till åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmål enligt 29:e kapitlet i Miljöbalken. Den säger att den som med uppsåt eller oaktsamhet i mark, vatten eller luft orsakat utsläpp som medför eller kan medföra en förorening som skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse, eller någon annan betydande olägenhet i miljön, kan dömas för miljöbrott.

Dröjde tre dagar

– Enligt lagstiftningen har Skövde slakteri inte fullgjort sin skyldighet att anmäla händelsen till oss via telefon eller e-post, vilket ska ske omedelbart. Det tog tre dagar innan vi fick kännedom om utsläppet, säger Agnes Falkenberg, miljöinspektör på Miljösamverkan östra Skaraborg som är tillsynsmyndighet för Skövde slakteri AB:s verksamhet.

Utsläppet av blodvatten, som upptäcktes av personal vid avloppsreningsverket, orsakades av en rad tekniska fel. Normalt går slakteriets processavloppsvatten från en bassäng till det kommunala reningsverket. Om bassängen bräddar över ska en nivågivare slå ifrån och larma, samtidigt som en pump startas automatiskt. Men varken nivågivare, larm eller pump gick igång den 29 april. Och den gjutna betongplugg i dagvattenbrunnen som normalt ska förhindra vattenläckage från anläggningen, visade sig i efterhand vara skadad.

Upprörd vd

Enligt slakteriets vd Ove Konradsson har samtliga fel rättats till och man avser även att bygga en sarg runt bassängen med nya nivålarm som ska förhindra överrinning. Konradsson är upprörd över att företaget åtalsanmäls och anser att beskrivningen om att slakteriet dröjt med att anmäla driftstörningen inom rimlig tid är felaktig.

– Jag tycker det är för dåligt rent ut sagt. Man ska komma ihåg att en liter blod räcker för att färga 1 000 liter vatten, och här talar vi om ett läckage på 20–30 liter som snabbt åtgärdades. Sedan påstår man att vi dröjt med att kontakta dem när deras expedition var stängd i två dagar för helg, säger Ove Konradsson.

Hur stora mängder blodvatten som läckte ut är enligt Mös oklart, som också hävdar att kundtjänst var bemannad hela dagen den 29:e april och fram till klockan 11.30 den 30 april.

I samband med händelsen framkom att ett liknande läckage inträffade redan i mars förra året, och som då inte anmäldes till Mös. Det utsläppet är kommunen själva ansvariga för, hävdar Konradsson.

– Vid den tidpunkten var bassängen utlånad till kommunens biogasanläggning.

Händelsen, som inträffade den 29 april i år, har åtalsanmälts till åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmål enligt 29:e kapitlet i Miljöbalken. Den säger att den som med uppsåt eller oaktsamhet i mark, vatten eller luft orsakat utsläpp som medför eller kan medföra en förorening som skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse, eller någon annan betydande olägenhet i miljön, kan dömas för miljöbrott.

Dröjde tre dagar

– Enligt lagstiftningen har Skövde slakteri inte fullgjort sin skyldighet att anmäla händelsen till oss via telefon eller e-post, vilket ska ske omedelbart. Det tog tre dagar innan vi fick kännedom om utsläppet, säger Agnes Falkenberg, miljöinspektör på Miljösamverkan östra Skaraborg som är tillsynsmyndighet för Skövde slakteri AB:s verksamhet.

Utsläppet av blodvatten, som upptäcktes av personal vid avloppsreningsverket, orsakades av en rad tekniska fel. Normalt går slakteriets processavloppsvatten från en bassäng till det kommunala reningsverket. Om bassängen bräddar över ska en nivågivare slå ifrån och larma, samtidigt som en pump startas automatiskt. Men varken nivågivare, larm eller pump gick igång den 29 april. Och den gjutna betongplugg i dagvattenbrunnen som normalt ska förhindra vattenläckage från anläggningen, visade sig i efterhand vara skadad.

Upprörd vd

Enligt slakteriets vd Ove Konradsson har samtliga fel rättats till och man avser även att bygga en sarg runt bassängen med nya nivålarm som ska förhindra överrinning. Konradsson är upprörd över att företaget åtalsanmäls och anser att beskrivningen om att slakteriet dröjt med att anmäla driftstörningen inom rimlig tid är felaktig.

– Jag tycker det är för dåligt rent ut sagt. Man ska komma ihåg att en liter blod räcker för att färga 1 000 liter vatten, och här talar vi om ett läckage på 20–30 liter som snabbt åtgärdades. Sedan påstår man att vi dröjt med att kontakta dem när deras expedition var stängd i två dagar för helg, säger Ove Konradsson.

Hur stora mängder blodvatten som läckte ut är enligt Mös oklart, som också hävdar att kundtjänst var bemannad hela dagen den 29:e april och fram till klockan 11.30 den 30 april.

I samband med händelsen framkom att ett liknande läckage inträffade redan i mars förra året, och som då inte anmäldes till Mös. Det utsläppet är kommunen själva ansvariga för, hävdar Konradsson.

– Vid den tidpunkten var bassängen utlånad till kommunens biogasanläggning.