17 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:44

Ambulansträningscenter planeras i Skövde

Regionalt projekt kan bli en angelägenhet för hela Sverige

Regionens ambulanssjukvård planerar ett träningscenter i Skövde.
– Vi siktar på att göra det till en Sverigeangelägenhet, säger Rolf Svensson, medicinskt ansvarig för Skas ambulanssjukvård.

Planerna på ett regionalt ambulansträningscenter har funnits i drygt två år.

Centret ska ligga vid ambulansstationen i Parocs gamla lokaler på Gruvgatan i Skövde och bland annat innehålla ett simulatorcenter med inriktning på prehospital sjukvård. Enligt förstudien finns det 5 000 kvadratmeter tillgängliga som kan inredas efter behovet.

Hela kedjan, från att ta hand om patienten på olycksplatsen, via ambulansfärden, vården på akutmottagningen tills patienten finns på avdelningen, ska kunna tränas i en simulerad miljö.

– Vi kan ju köra momenten flera gånger; vilket gör det effektivare och kvalitetsmässigt bättre, säger Lars Sundström, Skaraborgs sjukhus.

Rolf Svensson säger att det kommer att gå att köra både stora och små scenarier i det planerade träningscentret.

– Det finns inget liknande i hela Europa och behovet av utbildning och övning är stort. Blir det verklighet kan centret bli riktigt stort, säger Rolf Svensson.

Flera ben

Forskning, utveckling och innovation är tre andra bitar som ska förekomma vid centret. Flera intressenter kommer att delta. Högskolorna i Borås och Skövde, regionens ambulanssjukvård, Skaraborgs sjukhus, kommunen samt Gothia Science Park är bara några som kommer att vara med.

– Kopplingen mellan högskolorna, vården och näringslivet är spännande. Vi kommer även att kunna samverka med polisen och räddningstjänsten, säger Lars Sundström.

Hur ser tidsaspekten ut?

– Byggtid ligger på cirka ett halvår, från det vi fått klartecken.

Hur många arbetstillfällen kan det bli?

– Fullt utbyggd kommer anläggningen sysselsätta tio personer.

Det finns en styrgrupp men finansieringen och huvudmannaskapet är frågor som ska lösas innan något beslut kan tas.

– Vi planerar och försöker genomföra projektet, men inga politiska beslut är tagna, säger Rolf Svensson.

Planerna på ett regionalt ambulansträningscenter har funnits i drygt två år.

Centret ska ligga vid ambulansstationen i Parocs gamla lokaler på Gruvgatan i Skövde och bland annat innehålla ett simulatorcenter med inriktning på prehospital sjukvård. Enligt förstudien finns det 5 000 kvadratmeter tillgängliga som kan inredas efter behovet.

Hela kedjan, från att ta hand om patienten på olycksplatsen, via ambulansfärden, vården på akutmottagningen tills patienten finns på avdelningen, ska kunna tränas i en simulerad miljö.

– Vi kan ju köra momenten flera gånger; vilket gör det effektivare och kvalitetsmässigt bättre, säger Lars Sundström, Skaraborgs sjukhus.

Rolf Svensson säger att det kommer att gå att köra både stora och små scenarier i det planerade träningscentret.

– Det finns inget liknande i hela Europa och behovet av utbildning och övning är stort. Blir det verklighet kan centret bli riktigt stort, säger Rolf Svensson.

Flera ben

Forskning, utveckling och innovation är tre andra bitar som ska förekomma vid centret. Flera intressenter kommer att delta. Högskolorna i Borås och Skövde, regionens ambulanssjukvård, Skaraborgs sjukhus, kommunen samt Gothia Science Park är bara några som kommer att vara med.

– Kopplingen mellan högskolorna, vården och näringslivet är spännande. Vi kommer även att kunna samverka med polisen och räddningstjänsten, säger Lars Sundström.

Hur ser tidsaspekten ut?

– Byggtid ligger på cirka ett halvår, från det vi fått klartecken.

Hur många arbetstillfällen kan det bli?

– Fullt utbyggd kommer anläggningen sysselsätta tio personer.

Det finns en styrgrupp men finansieringen och huvudmannaskapet är frågor som ska lösas innan något beslut kan tas.

– Vi planerar och försöker genomföra projektet, men inga politiska beslut är tagna, säger Rolf Svensson.

  • Alf Ehn