19 maj 2014 20:30

07 jan 2015 09:55

XR ska städa upp plastskräp

SKÖVDE: Skräpigt på åker

Det är skräpigt runt XR Logistiks avfallsanläggning vid Timboholm. Det framgår av ett klagomål till Miljösamverkan östra Skaraborg.

Enligt klagomålet ligger det plast och skräp på ett fält öster om anläggningen. Dessutom ska det hänga plast på träd i omgivningen och det förekommer även att skräp blåser ner till en närliggande å och där transporteras bort med vattnet.

Mös har begärt att XR Logistik bemöter klagomålen och i sitt svar skriver företagets kvalitets- och miljösamordnare Helena Nilsson att det kommer att genomföras åtgärder.

Enligt henne ska städning av skräp som hamnat utanför avfallsanläggningen påbörjas under vecka 21. Insatsen beräknas vara klar i slutet av maj.

I syfte att förhindra att skräp blåser ned till ån och ut på fältet kommer det sättas upp en gummimatta längst ned på staketet.

Dessutom kommer en städrutin kommer att upprättas av verksamhetsutövaren.

Enligt klagomålet ligger det plast och skräp på ett fält öster om anläggningen. Dessutom ska det hänga plast på träd i omgivningen och det förekommer även att skräp blåser ner till en närliggande å och där transporteras bort med vattnet.

Mös har begärt att XR Logistik bemöter klagomålen och i sitt svar skriver företagets kvalitets- och miljösamordnare Helena Nilsson att det kommer att genomföras åtgärder.

Enligt henne ska städning av skräp som hamnat utanför avfallsanläggningen påbörjas under vecka 21. Insatsen beräknas vara klar i slutet av maj.

I syfte att förhindra att skräp blåser ned till ån och ut på fältet kommer det sättas upp en gummimatta längst ned på staketet.

Dessutom kommer en städrutin kommer att upprättas av verksamhetsutövaren.