19 maj 2014 20:44

07 jan 2015 10:13

Alzheimersjuk fick inte duscha

SKÖVDE

En Alzheimersjuk kvinna som ska få hjälp av hemtjänsten med sin personliga hygien fick endast duscha en gång under 17 dagar i april, trots att hon enligt arbetsplanen borde fått hjälp med att duscha var tredje dag. Nu har omvårdnadsförvaltningen Lex Sarah-anmält händelsen för bristerna i skötseln av kvinnan. Enligt anmälan fick kvinnan heller inte den hjälp med toalettbesök som hon var berättigad till, och personalen dokumenterade aldrig att kvinnan inte hade blivit duschad. Bristerna uppmärksammades av anhöriga.

En Alzheimersjuk kvinna som ska få hjälp av hemtjänsten med sin personliga hygien fick endast duscha en gång under 17 dagar i april, trots att hon enligt arbetsplanen borde fått hjälp med att duscha var tredje dag. Nu har omvårdnadsförvaltningen Lex Sarah-anmält händelsen för bristerna i skötseln av kvinnan. Enligt anmälan fick kvinnan heller inte den hjälp med toalettbesök som hon var berättigad till, och personalen dokumenterade aldrig att kvinnan inte hade blivit duschad. Bristerna uppmärksammades av anhöriga.