20 maj 2014 06:10

23 jan 2015 15:44

Förvärrad narkotikasituation i Skövde

Polisen ser mycket allvarligt på narkotikasituationen bland Skövdeungdomar.
– Användningen har ökat – vi vet till och med 12-åringar som har provat. Det är en skrämmande utveckling, säger Marlene Andersson Wikman vid Skövdepolisen.

Polisen har den senaste tiden haft riktade insatser mot ungdomar för att i ett tidigt skede komma åt dem som använder narkotika. Och tillslagen har gett resultat – polisen har stött på ett stort antal ungdomar som är narkotikapåverkade och som nu misstänks för narkotikabrott eget bruk. SLA beskrev polisens insats i en artikel i förra veckan.

Men nu står det klart att narkotikasituationen bland ungdomar i Skövde är mer omfattande än man trott tidigare.

Allvarlig situation

– Vi ser att narkotikaanvändandet har ökat kraftigt, det handlar framför allt om cannabis och spice. Vi ser också att det har gått väldigt långt ner i åldrarna. När man vet att 12-åringar håller på med sådant här känns situationen allt mer allvarlig, säger Marlene Andersson Wikman, utredningsbefäl vid Skövdepolisen.

Hon har arbetat med ungdomsbrottslighet i många år och ser med oro på utvecklingen.

– När barn provar narkotika, då går utvecklingen åt helt fel håll. Ungdomarnas inställning till narkotika är liberal – de tror att alkohol är farligare. Dessutom är det inte längre bara ”problembarn” som använder narkotika – det förekommer bland alla.

Även på skolorna

Resecentrum är en sedan länge känd samlingsplats för ungdomar där man också kan komma över narkotika.

– Men nu har överlåtelse av narkotika även spridit sig. I dag vet vi bland annat att det förekommer på skolor.

Situationen har också diskuterats i plattformen Gemensamma krafter där polisen samverkar med socialtjänsten och skolorna.

– Vi träffas en gång per termin och diskuterar då problem i området. Nu är det ett stort fokus på narkotikasituationen och vi vill få föräldrar att förstå att det inte bara är på lördagskvällarna som man ska undra och oroa sig för vad ungdomarna gör.

Att vara en tjatig förälder som dessutom pratar ihop sig med andra föräldrar tror polisen är en viktig del i att komma åt vad ungdomarna håller på med.

– Vi vill öppna ögonen på alla i samhället.

Polisen har den senaste tiden haft riktade insatser mot ungdomar för att i ett tidigt skede komma åt dem som använder narkotika. Och tillslagen har gett resultat – polisen har stött på ett stort antal ungdomar som är narkotikapåverkade och som nu misstänks för narkotikabrott eget bruk. SLA beskrev polisens insats i en artikel i förra veckan.

Men nu står det klart att narkotikasituationen bland ungdomar i Skövde är mer omfattande än man trott tidigare.

Allvarlig situation

– Vi ser att narkotikaanvändandet har ökat kraftigt, det handlar framför allt om cannabis och spice. Vi ser också att det har gått väldigt långt ner i åldrarna. När man vet att 12-åringar håller på med sådant här känns situationen allt mer allvarlig, säger Marlene Andersson Wikman, utredningsbefäl vid Skövdepolisen.

Hon har arbetat med ungdomsbrottslighet i många år och ser med oro på utvecklingen.

– När barn provar narkotika, då går utvecklingen åt helt fel håll. Ungdomarnas inställning till narkotika är liberal – de tror att alkohol är farligare. Dessutom är det inte längre bara ”problembarn” som använder narkotika – det förekommer bland alla.

Även på skolorna

Resecentrum är en sedan länge känd samlingsplats för ungdomar där man också kan komma över narkotika.

– Men nu har överlåtelse av narkotika även spridit sig. I dag vet vi bland annat att det förekommer på skolor.

Situationen har också diskuterats i plattformen Gemensamma krafter där polisen samverkar med socialtjänsten och skolorna.

– Vi träffas en gång per termin och diskuterar då problem i området. Nu är det ett stort fokus på narkotikasituationen och vi vill få föräldrar att förstå att det inte bara är på lördagskvällarna som man ska undra och oroa sig för vad ungdomarna gör.

Att vara en tjatig förälder som dessutom pratar ihop sig med andra föräldrar tror polisen är en viktig del i att komma åt vad ungdomarna håller på med.

– Vi vill öppna ögonen på alla i samhället.