21 maj 2014 14:48

07 jan 2015 09:55

Knivhugg inte grov misshandel

TINGSDOM: Skövdebo dömd till skyddstillsyn

Två unga män var inblandade i ett handgemäng – det slutade med att en av dem knivhögg den andre i armen. Han åtalades misstänkt för grov misshandel, men tingsrätten valde att döma honom för misshandel av normalgraden.

I höstas inträffade det som ledde till att två män, födda 1992 och 1994, senare åtalades – den äldre misstänkt för misshandel då han skulle ha utdelat två slag mot den andre mannens ansikte, den yngre misstänkt för grov misshandel. Han skulle ha huggit eller skurit den andre mannen med en kniv i armen. Åklagaren ansåg att knivattacken var att bedöma som grov eftersom mannen visat särskild hänsynslöshet och råhet.

Båda förnekade brott

Under rättegången i tingsrätten i Skövde nyligen förnekade den äldre mannen att han utdelat några slag. Han sade visserligen att han kan ha slagit honom, men att han i så fall enbart agerat för att avvärja ett livsfarligt angrepp (knivattacken). De vittnen som åklagaren hade kallat kunde dock inte bekräfta att mannen utdelat några slag och domstolen ogillar åtalet mot honom.

Den yngre mannen förnekade också under rättegången att han skulle ha skulle ha huggit eller skurit den andre mannen. Han berättade för domstolen att han satt och ”bollade” med kniven och att han möjligen kan ha haft den i handen när de två sammanträffade. Men han hade inte avsiktligt varken huggit mannen med kniven eller jagat honom.

Ett vittne ska dock ha sett hur han högg den andre mannen, men han såg inte med vad. Ett annat vittne såg inte hugget, men hörde att den andre mannen sade att han blivit skuren. Vittnet såg också hur den yngre mannen jagade den äldre med en kniv i handen.

Döms för knivstick

Tingsrätten säger i onsdagens dom att det är klarlagt att han utdelat ett knivstick. Men domstolen anser inte att det rör sig om grov misshandel utan misshandel av normalgraden. Detta eftersom sticket inte utdelats med någon större kraft, det finns heller ingenting i utredningen som säger att det fanns risk för allvarliga skador.

Mannen döms till skyddstillsyn med särskild föreskrift om att han ska delta i ett behandlingsprogram.

I höstas inträffade det som ledde till att två män, födda 1992 och 1994, senare åtalades – den äldre misstänkt för misshandel då han skulle ha utdelat två slag mot den andre mannens ansikte, den yngre misstänkt för grov misshandel. Han skulle ha huggit eller skurit den andre mannen med en kniv i armen. Åklagaren ansåg att knivattacken var att bedöma som grov eftersom mannen visat särskild hänsynslöshet och råhet.

Båda förnekade brott

Under rättegången i tingsrätten i Skövde nyligen förnekade den äldre mannen att han utdelat några slag. Han sade visserligen att han kan ha slagit honom, men att han i så fall enbart agerat för att avvärja ett livsfarligt angrepp (knivattacken). De vittnen som åklagaren hade kallat kunde dock inte bekräfta att mannen utdelat några slag och domstolen ogillar åtalet mot honom.

Den yngre mannen förnekade också under rättegången att han skulle ha skulle ha huggit eller skurit den andre mannen. Han berättade för domstolen att han satt och ”bollade” med kniven och att han möjligen kan ha haft den i handen när de två sammanträffade. Men han hade inte avsiktligt varken huggit mannen med kniven eller jagat honom.

Ett vittne ska dock ha sett hur han högg den andre mannen, men han såg inte med vad. Ett annat vittne såg inte hugget, men hörde att den andre mannen sade att han blivit skuren. Vittnet såg också hur den yngre mannen jagade den äldre med en kniv i handen.

Döms för knivstick

Tingsrätten säger i onsdagens dom att det är klarlagt att han utdelat ett knivstick. Men domstolen anser inte att det rör sig om grov misshandel utan misshandel av normalgraden. Detta eftersom sticket inte utdelats med någon större kraft, det finns heller ingenting i utredningen som säger att det fanns risk för allvarliga skador.

Mannen döms till skyddstillsyn med särskild föreskrift om att han ska delta i ett behandlingsprogram.