21 maj 2014 09:00

23 jan 2015 15:44

Cyklister bromsas av gamla trafikljus

TRAFIK: Svårt leva upp till vision om attraktiv cykelstad

Trafikljusen i Skövde hindrar kommunens vision om att vara en attraktiv cykelstad.
– Det är en kostnadsfråga, men med den ålderdomliga teknik vi har i dag blir det inget flyt för cyklister, säger trafikingenjör Björn Berle.

Systemet som används vid trafikljusen i Skövde är inte tillfredsställande anser Björn Berle, trafikingenjör Skövde kommun. För att Skövde ska vara den attraktiva cykelstad som man vill vara krävs modern teknik vid trafikljusen.

– Vi vill ju att fler ska cykla, inte minst med tanke på miljön, men med den ålderdomliga teknik vi har i dag är det inget flyt i cyklingen igenom korsningarna i Skövde. Cyklisterna måste ofta stanna och invänta grönt ljus. Men modernare teknik kostar.

Skapa bättre förutsättningar

Berle anser ändå att kommunen ska driva den frågan för att skapa bättre förutsättningar för cyklisterna. Det finns teknik med automatisk detektering för cykel, alltså signaler som känner av när cyklister närmar sig.

– Förr eller senare, när de nuvarande trafikljusen är för gamla, måste vi investera i den typen av teknik.

En insändarskribent i SLA hade andra funderingar kring Skövdes trafikljus. Insändarskribenten undrade varför fotgängarnas och cyklisterna trafikljus inte är sammankopplade så att de blir gröna samtidigt.

– Inställningen på trafikljusen är en standardinställning som används i många kommuner. Det innebär att cyklister kan ha grönt ljus även om det lyser rött för fotgängarna, säger Björn Berle.

Detta kan leda till att bilar som har grönt ljus och ska svänga hamnar i ”konflikt” med cyklister som också har grönt.

Tröga korsningar

– Bilister som svänger har alltid skyldighet att släppa fram cyklister vars väg man korsar, bilister kan misstolka och uppfatta att cyklisten också har rött eftersom gå-gubben är röd. Det kan vara ett problem, men att koppla ihop ljusen för gående och cyklister kan också leda till problem. Korsningarna kan bli väldigt tröga.

Men det menar Berle att allt tar längre tid i korsningen, vilket innebär att alla – oavsett om man går, cyklar eller åker bil – får vänta längre för att komma igenom.

– Det beror på att det gröna ljuset för cyklister kanske är i gång i åtta sekunder. Grönt ljus för gående lyser dubbelt så lång tid för att de ska hinna över. Om de båda ljusen alltid är sammankopplade innebär det att väntetiden i alla de fyra benen i korsningen förlängs.

Systemet som används vid trafikljusen i Skövde är inte tillfredsställande anser Björn Berle, trafikingenjör Skövde kommun. För att Skövde ska vara den attraktiva cykelstad som man vill vara krävs modern teknik vid trafikljusen.

– Vi vill ju att fler ska cykla, inte minst med tanke på miljön, men med den ålderdomliga teknik vi har i dag är det inget flyt i cyklingen igenom korsningarna i Skövde. Cyklisterna måste ofta stanna och invänta grönt ljus. Men modernare teknik kostar.

Skapa bättre förutsättningar

Berle anser ändå att kommunen ska driva den frågan för att skapa bättre förutsättningar för cyklisterna. Det finns teknik med automatisk detektering för cykel, alltså signaler som känner av när cyklister närmar sig.

– Förr eller senare, när de nuvarande trafikljusen är för gamla, måste vi investera i den typen av teknik.

En insändarskribent i SLA hade andra funderingar kring Skövdes trafikljus. Insändarskribenten undrade varför fotgängarnas och cyklisterna trafikljus inte är sammankopplade så att de blir gröna samtidigt.

– Inställningen på trafikljusen är en standardinställning som används i många kommuner. Det innebär att cyklister kan ha grönt ljus även om det lyser rött för fotgängarna, säger Björn Berle.

Detta kan leda till att bilar som har grönt ljus och ska svänga hamnar i ”konflikt” med cyklister som också har grönt.

Tröga korsningar

– Bilister som svänger har alltid skyldighet att släppa fram cyklister vars väg man korsar, bilister kan misstolka och uppfatta att cyklisten också har rött eftersom gå-gubben är röd. Det kan vara ett problem, men att koppla ihop ljusen för gående och cyklister kan också leda till problem. Korsningarna kan bli väldigt tröga.

Men det menar Berle att allt tar längre tid i korsningen, vilket innebär att alla – oavsett om man går, cyklar eller åker bil – får vänta längre för att komma igenom.

– Det beror på att det gröna ljuset för cyklister kanske är i gång i åtta sekunder. Grönt ljus för gående lyser dubbelt så lång tid för att de ska hinna över. Om de båda ljusen alltid är sammankopplade innebär det att väntetiden i alla de fyra benen i korsningen förlängs.