22 maj 2014 18:35

07 jan 2015 09:55

Stipendium för studie om Saudiarabien

HÖGSKOLAN

Mångfaldsstipendiet för 2013 på Högskolan i Skövde går till en studie på effekterna av religion och etiska värderingars inverkan på internationell marknadsföring i Saudiarabien.

Det är ekonomstudenterna Jenny Vikström och Evelina Manfredsson som har skrivit ”Du ska inte bita den hand som föder dig” och de har fokuserat på marknadsföringen hos stora svenska detaljhandelsföretag, Ikea och H&M, som verkar på den saudiarabiska marknaden.

Syftet har varit att skapa en fördjupad förståelse för hur kulturella faktorer påverkar dessa företags utformning av deras internationella marknadsföring. Stipendiet ger studenterna 5 000 kronor.

För första gången delar högskolan ut ett särskilt hedersomnämnande, och det går till Minnamari Helmisaari, student vid utbildningen Dataspelsutveckling – grafik, för uppsatsen ”Dominanta och undergivna karaktärer”. Hon har granskat sättet som karaktärer gestaltas på i reklam för dataspel och hon ser också på mottagarens attityder avseende gestaltning av karaktärerna med fokus på genusaspekter.

Mångfaldsstipendiet för 2013 på Högskolan i Skövde går till en studie på effekterna av religion och etiska värderingars inverkan på internationell marknadsföring i Saudiarabien.

Det är ekonomstudenterna Jenny Vikström och Evelina Manfredsson som har skrivit ”Du ska inte bita den hand som föder dig” och de har fokuserat på marknadsföringen hos stora svenska detaljhandelsföretag, Ikea och H&M, som verkar på den saudiarabiska marknaden.

Syftet har varit att skapa en fördjupad förståelse för hur kulturella faktorer påverkar dessa företags utformning av deras internationella marknadsföring. Stipendiet ger studenterna 5 000 kronor.

För första gången delar högskolan ut ett särskilt hedersomnämnande, och det går till Minnamari Helmisaari, student vid utbildningen Dataspelsutveckling – grafik, för uppsatsen ”Dominanta och undergivna karaktärer”. Hon har granskat sättet som karaktärer gestaltas på i reklam för dataspel och hon ser också på mottagarens attityder avseende gestaltning av karaktärerna med fokus på genusaspekter.