22 maj 2014 16:24

07 jan 2015 10:13

Utreder central för samlastning

SKÖVDE

Skövde kommun, tillsammans med Hjo, Tidaholm och Falköping, går vidare med planerna på en gemensam samlastningscentral. Samtidigt finns det många osäkra faktorer.

– Jag är ju för att få till en samlastningscentral i syfte att få fler lokala leverantörer och kortare transporter, men ju mer vi tittar på frågan ju komplexare blir den, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Tanken är att en gemensam central ska hjälpa lokala leverantörer att konkurrera mot de stora aktörerna i upphandlingar av mat och annat. Effekten kan i stället bli att det är de stora aktörerna som gynnas av att leverera till en enda punkt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa ändå i går ja till att söka pengar hos regionen för en fortsatt utredning och låta upphandlingsenheten analysera kostnader och intäkter för en eventuell central.

– Jag är ju för att få till en samlastningscentral i syfte att få fler lokala leverantörer och kortare transporter, men ju mer vi tittar på frågan ju komplexare blir den, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Tanken är att en gemensam central ska hjälpa lokala leverantörer att konkurrera mot de stora aktörerna i upphandlingar av mat och annat. Effekten kan i stället bli att det är de stora aktörerna som gynnas av att leverera till en enda punkt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa ändå i går ja till att söka pengar hos regionen för en fortsatt utredning och låta upphandlingsenheten analysera kostnader och intäkter för en eventuell central.