22 maj 2014 16:22

07 jan 2015 09:55

Dyrare att ansluta till va-nätet

Skövde kommun får en ny va-taxa från årsskiftet. Enligt förslaget kommer inte taxan öka de totala intäkterna, men för vissa väntar höjning och för andra sänkningar.

I korthet bygger förslaget på att avgifterna för att ansluta fastigheter till det kommunala nätet blir dyrare. Den avgiften ska spegla kommunens kostnader för nya abonnenter.

Brukningsavgifterna förändras så att mätavgiften blir dyrare och kubikmeterpriset något billigare.

I en konsekvensanalys från en extern konsult sägs att typhus A får små förändringar medan flerbostadshus kan kraftiga höjningar i framtiden.

I korthet bygger förslaget på att avgifterna för att ansluta fastigheter till det kommunala nätet blir dyrare. Den avgiften ska spegla kommunens kostnader för nya abonnenter.

Brukningsavgifterna förändras så att mätavgiften blir dyrare och kubikmeterpriset något billigare.

I en konsekvensanalys från en extern konsult sägs att typhus A får små förändringar medan flerbostadshus kan kraftiga höjningar i framtiden.