22 maj 2014 15:02

23 jan 2015 15:44

Kapitalisering av Balthazar

Skövde kommun har skapat Balthazar Science Center AB och nu sätter ägarna pengar i bolaget genom en kapitalisering.

Skövde tecknar nyemitterade aktier till ett värde av 900 000 kronor.

Bolaget får samtidigt ett ovillkorat aktieägartillskott om 220 000 kronor.

Balthazar föreslås också få köpa loss kommunal egendom som i dag utnyttjas av verksamhet. Egendomen har värderats till 222 000 kronor.

Näringslivschefen Kristina Eklöf är i dag tillförordnad vd, men en rekryteringsprocess i syfte anställa en ny vd pågår.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa i går ja till förslaget där finansiering sker genom att kommunen tar av sina likvida medel.

Skövde tecknar nyemitterade aktier till ett värde av 900 000 kronor.

Bolaget får samtidigt ett ovillkorat aktieägartillskott om 220 000 kronor.

Balthazar föreslås också få köpa loss kommunal egendom som i dag utnyttjas av verksamhet. Egendomen har värderats till 222 000 kronor.

Näringslivschefen Kristina Eklöf är i dag tillförordnad vd, men en rekryteringsprocess i syfte anställa en ny vd pågår.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa i går ja till förslaget där finansiering sker genom att kommunen tar av sina likvida medel.