22 maj 2014 20:25

23 jan 2015 15:44

Myggplågade får vänta på stöd

Myggföreningen runt sjön Östen begär 155 000 kronor av Skövde kommun för att fortsätta myggbekämpningen runt sjön.

I fjol fick föreningen motsvarande belopp, men sommaren var varm och angreppen uteblev. Föreningen köpte inte in fällor som var tänkt och det blev svårt att utvärdera effekten av dessa.

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill därför inte säga ja till nya pengar i nuläget utan ordförande Katarina Jonsson (M) får delegation att besluta om ja eller nej till ansökan under sommaren.

– Vi vill se förtydliganden i deras ansökan, säger Katarina Jonsson.

I fjol fick föreningen motsvarande belopp, men sommaren var varm och angreppen uteblev. Föreningen köpte inte in fällor som var tänkt och det blev svårt att utvärdera effekten av dessa.

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill därför inte säga ja till nya pengar i nuläget utan ordförande Katarina Jonsson (M) får delegation att besluta om ja eller nej till ansökan under sommaren.

– Vi vill se förtydliganden i deras ansökan, säger Katarina Jonsson.