22 maj 2014 16:15

23 jan 2015 15:44

Över 600 skolbarn besökte Vakällan

VÄRING: 20-årsjubileum för natur-, kultur- och miljödagarna

Hur tvättade man förr? Vad händer i en kolmila? Det och mycket annat har över 600 skolbarn fått lära sig vid Vakällan.

Det är 20 år sedan som natur-, kultur- och miljödagarna startade och årets upplaga hette således Godbitar från 20 år i Vakällan.

– Vi började i liten skala internt för hembygdsföreningen och det tog en väldig fart för några år sedan, konstaterar Rolf Johansson, ordförande i Wäring-Locketorps hembygdsförening som arrangerar det hela tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

Under två förmiddagar har skolbarn från Skövde kommun kommit dit. 638 elever och 80 personal hade anmält sig. Förutom ett torg med kolmila, lakning med björkaska och andra aktiviteter fanns det två olika långa slingor med upplevelser att gå. Under onsdagen var det öppet för allmänheten och då kom cirka 450 personer. Och vädret visade sig från sin bästa sida.

– Vi hade varit jätteglada om det varit hälften så bra väder. Barnen har så roligt, de kan sitta i skogen och äta mackor och åka traktor. Enkla men roliga saker.

Kolaren Kjell Skogsberg som pustade ut med vatten mellan besöken vid milan, som heter Ulla-Britt, hade en annan beskrivning på det hela:

– Det här är livskvalitet.

Det är 20 år sedan som natur-, kultur- och miljödagarna startade och årets upplaga hette således Godbitar från 20 år i Vakällan.

– Vi började i liten skala internt för hembygdsföreningen och det tog en väldig fart för några år sedan, konstaterar Rolf Johansson, ordförande i Wäring-Locketorps hembygdsförening som arrangerar det hela tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

Under två förmiddagar har skolbarn från Skövde kommun kommit dit. 638 elever och 80 personal hade anmält sig. Förutom ett torg med kolmila, lakning med björkaska och andra aktiviteter fanns det två olika långa slingor med upplevelser att gå. Under onsdagen var det öppet för allmänheten och då kom cirka 450 personer. Och vädret visade sig från sin bästa sida.

– Vi hade varit jätteglada om det varit hälften så bra väder. Barnen har så roligt, de kan sitta i skogen och äta mackor och åka traktor. Enkla men roliga saker.

Kolaren Kjell Skogsberg som pustade ut med vatten mellan besöken vid milan, som heter Ulla-Britt, hade en annan beskrivning på det hela:

– Det här är livskvalitet.