23 maj 2014 09:41

07 jan 2015 09:55

Vägrade lämna ut allmänna handlingar

Skövde kommuns samhällsbyggnadschef Eva Darolf Linnros gjorde fel som vägrade lämna ut allmänna handlingar. Det slår Kammarrätten fast efter ett överklagande av SLA.

Det var i mars i år som SLA först muntligt och därefter även skriftligt begärde att få ta del av de bidrag som skickats in i en tävling om att ta fram nya bostadsområden i Ekedal i Skövde.

Först utvärdering

Skövdebostäder och Asplunds bygg hade skickat in tävlingsförslag, men samhällsbyggnadsförvaltningens chef Eva Darolf Linnros tog beslutet att inte lämna ut handlingarna. Sekretessen motiverade hon med att förhandlingar, kompletteringar och utvärdering av de inkomna buden måste ske först.

”Inte haft fog att vägra”

SLA, och även Skövde Nyheter, överklagade till Kammarrätten som i sin dom slår fast att samhällsbyggnadschefen gjorde fel som vägrade att lämna ut de allmänna handlingarna.

Rätten skriver i sin dom att det i målet inte påståtts eller framkommit uppgifter om att kommunens aktuella verksamhet skulle vara konkurrensutsatt enligt offentlig- och sekretesslagen.

”Kommunen har därför inte haft fog för att vägra att lämna ut de begärda handlingarna”, skriver Kammarrätten och upphäver det överklagade beslutet.

Det var i mars i år som SLA först muntligt och därefter även skriftligt begärde att få ta del av de bidrag som skickats in i en tävling om att ta fram nya bostadsområden i Ekedal i Skövde.

Först utvärdering

Skövdebostäder och Asplunds bygg hade skickat in tävlingsförslag, men samhällsbyggnadsförvaltningens chef Eva Darolf Linnros tog beslutet att inte lämna ut handlingarna. Sekretessen motiverade hon med att förhandlingar, kompletteringar och utvärdering av de inkomna buden måste ske först.

”Inte haft fog att vägra”

SLA, och även Skövde Nyheter, överklagade till Kammarrätten som i sin dom slår fast att samhällsbyggnadschefen gjorde fel som vägrade att lämna ut de allmänna handlingarna.

Rätten skriver i sin dom att det i målet inte påståtts eller framkommit uppgifter om att kommunens aktuella verksamhet skulle vara konkurrensutsatt enligt offentlig- och sekretesslagen.

”Kommunen har därför inte haft fog för att vägra att lämna ut de begärda handlingarna”, skriver Kammarrätten och upphäver det överklagade beslutet.

  • Lars Berthilsson