23 maj 2014 10:11

07 jan 2015 09:55

Inga stora förändringar från förra året

Skövde hamnar längst ner i senaste högskolerankningen från Urank. Även förra året låg lärosätet i bottenskiktet.

Urank genomför varje år en oberoende rankning av svenska universitet och högskolor baserat på statistik från Högskoleverket, SCB och annat officiellt material.

Totalt är det 27 variabler vars sammanvägda resultat ger rankningsresultatet. Variablerna är valda så att de belyser olika aspekter av utbildningen: studenter, grundutbildningen, forskningen och forskarutbildningen, internationaliseringen, lärarna samt lärosätenas förmåga att rekrytera studenter med olika bakgrund.

Av de 28 lärosäten som finns med i rankningen så hamnar Högskolan i Skövde på sista plats.

Karolinska institutet och Handels i Stockholm är återigen bäst och närmast följer ytterligare två specialhögskolor, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och KTH i Stockholm. Därefter kommer de stora universiteten med Uppsala och Lund i täten. Som tidigare är förändringen från före­gående år liten.

De starka resultaten för specialhögskolorna förklaras till stor del av att de i huvudsak har kvalificerade programutbildningar som rekryterar studenter med goda förkunskaper till utbildningar med relativt god genomströmning samtidigt som utbildningarna leder till en snabb etablering på arbetsmarknaden.

Urank genomför varje år en oberoende rankning av svenska universitet och högskolor baserat på statistik från Högskoleverket, SCB och annat officiellt material.

Totalt är det 27 variabler vars sammanvägda resultat ger rankningsresultatet. Variablerna är valda så att de belyser olika aspekter av utbildningen: studenter, grundutbildningen, forskningen och forskarutbildningen, internationaliseringen, lärarna samt lärosätenas förmåga att rekrytera studenter med olika bakgrund.

Av de 28 lärosäten som finns med i rankningen så hamnar Högskolan i Skövde på sista plats.

Karolinska institutet och Handels i Stockholm är återigen bäst och närmast följer ytterligare två specialhögskolor, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och KTH i Stockholm. Därefter kommer de stora universiteten med Uppsala och Lund i täten. Som tidigare är förändringen från före­gående år liten.

De starka resultaten för specialhögskolorna förklaras till stor del av att de i huvudsak har kvalificerade programutbildningar som rekryterar studenter med goda förkunskaper till utbildningar med relativt god genomströmning samtidigt som utbildningarna leder till en snabb etablering på arbetsmarknaden.