23 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:44

Allt fler ungdomar får dygnet-runt-vård

Antalet tonåringar i Skövde som behöver dygnet-runt-vård på behandlingshem ökar kraftigt.
– Det här en bekymmersam trend, flertalet av dem har svår drogproblematik, säger Peter Alfh, socialförvaltningens ungdomsavdelning.

Skövdepolisen Marlene Andersson Wikman gav nyligen en bild i SLA av hur droganvändningen bland unga i Skövde ökar – fler ungdomar kommer i kontakt med framför allt drogerna cannabis och spice. Hon kallade situationen för ”skrämmande”. Peter Alfh, chef för socialförvaltningens ungdomsavdelning i Skövde, bekräftar bilden.

Stora bekymmer

– Fler och fler av anmälningarna som vi får är av allvarligare karaktär, flertalet rör droganvändning. Vi ser att också att ungdomar har en mer liberal syn på droger. För en del ungdomar är inställningen att droger varken är farligt eller konstigt.

Men situationen är komplex – för drogvaneundersökningar som görs kontinuerligt bland ungdomar i Skövde visar att droganvändningen minskar.

– Totalt sett gör den det och det är givetvis bra. Men det är också fler ungdomar som får stora bekymmer. De är visserligen inte så många, men det är illa nog.

Fler till behandlingshem

Ungdomar med drogproblematik behöver mycket stöd och hjälp. I vissa fall är behandlingshem och dygnet-runt-vård en nödvändighet. Här märks en mycket oroande trend.

Under 2013 placerades 22 Skövdeungdomar på behandlingshem – hälften av dem hade svår drogproblematik. Hittills i år, alltså under knappt fem månader, har redan 15 ungdomar placerats på behandlingshem, tio av dem med svårt drogproblematik.

– Det handlar om dagligt missbruk. Ytterligare ett par, tre pågående ärenden kan också inom kort sluta med placeringar på behandlingshem, säger Peter Alfh.

Ger aldrig upp

Dygnet-runt-vård på behandlingshem är kostsam. En genomsnittlig dygnskostnad är 4 300 kronor per plats. Behandlingstiden brukar vara mellan sex och tolv månader. Tiden på behandlingshem hjälper många av ungdomarna, men inte alla.

– Då provar vi andra metoder. Vi ger aldrig upp.

För alla ungdomar som påträffats drogpåverkade av polisen väntar kontakt med socialtjänsten för olika former av stöd och insatser.

– Här finns hela spektrumet av insatser och vi vill naturligtvis hitta fram till ungdomarna i ett betydligt tidigare skede. Det handlar om enträget arbete, vi samverkar både med polis, skolor, ungdomsmottagningen och andra kontaktytor där ungdomarna finns. Vi arbetar alltid för barns och ungdomars bästa.

Skövdepolisen Marlene Andersson Wikman gav nyligen en bild i SLA av hur droganvändningen bland unga i Skövde ökar – fler ungdomar kommer i kontakt med framför allt drogerna cannabis och spice. Hon kallade situationen för ”skrämmande”. Peter Alfh, chef för socialförvaltningens ungdomsavdelning i Skövde, bekräftar bilden.

Stora bekymmer

– Fler och fler av anmälningarna som vi får är av allvarligare karaktär, flertalet rör droganvändning. Vi ser att också att ungdomar har en mer liberal syn på droger. För en del ungdomar är inställningen att droger varken är farligt eller konstigt.

Men situationen är komplex – för drogvaneundersökningar som görs kontinuerligt bland ungdomar i Skövde visar att droganvändningen minskar.

– Totalt sett gör den det och det är givetvis bra. Men det är också fler ungdomar som får stora bekymmer. De är visserligen inte så många, men det är illa nog.

Fler till behandlingshem

Ungdomar med drogproblematik behöver mycket stöd och hjälp. I vissa fall är behandlingshem och dygnet-runt-vård en nödvändighet. Här märks en mycket oroande trend.

Under 2013 placerades 22 Skövdeungdomar på behandlingshem – hälften av dem hade svår drogproblematik. Hittills i år, alltså under knappt fem månader, har redan 15 ungdomar placerats på behandlingshem, tio av dem med svårt drogproblematik.

– Det handlar om dagligt missbruk. Ytterligare ett par, tre pågående ärenden kan också inom kort sluta med placeringar på behandlingshem, säger Peter Alfh.

Ger aldrig upp

Dygnet-runt-vård på behandlingshem är kostsam. En genomsnittlig dygnskostnad är 4 300 kronor per plats. Behandlingstiden brukar vara mellan sex och tolv månader. Tiden på behandlingshem hjälper många av ungdomarna, men inte alla.

– Då provar vi andra metoder. Vi ger aldrig upp.

För alla ungdomar som påträffats drogpåverkade av polisen väntar kontakt med socialtjänsten för olika former av stöd och insatser.

– Här finns hela spektrumet av insatser och vi vill naturligtvis hitta fram till ungdomarna i ett betydligt tidigare skede. Det handlar om enträget arbete, vi samverkar både med polis, skolor, ungdomsmottagningen och andra kontaktytor där ungdomarna finns. Vi arbetar alltid för barns och ungdomars bästa.