23 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:28

Insatser mot cannabis

Regeringen har avsatt medel för att motverka den ökande cannabisanvändningen – i Västra Götaland används pengarna för att öka kunskaperna om drogen och dess effekter. På torsdagen hölls ett seminarium i Skövde.

Skaraborgs kommunalförbund och länsstyrelsen i Västra Götaland bjöd på torsdagen in till ett delregionalt seminarium om insatser mot cannabis. Seminariet, som hölls i Kyrkans hus i Skövde, vände sig till personer som möter ungdomar eller unga vuxna i sitt arbete, drogförebyggande samordnare, folkhälsoplanerare, förtroendevalda och andra.

Sedan 2010 har regeringen och socialdepartementet avsatt nationella medel för att motverka den ökande cannabisanvändningen bland unga. I Västra Götaland har länsstyrelsen tagit initiativet till en regional mobilisering för att öka vuxnas och professionellas kunskaper om drogen och dess effekter.

I seminariet deltog bland andra Bengt Nilsson, drogförebyggande samordnare, Falköping, Björn Andersson, Göteborgs universitet, och Karin Patriksson, Kunskapskällar'n, Göteborgs stad.

Skaraborgs kommunalförbund och länsstyrelsen i Västra Götaland bjöd på torsdagen in till ett delregionalt seminarium om insatser mot cannabis. Seminariet, som hölls i Kyrkans hus i Skövde, vände sig till personer som möter ungdomar eller unga vuxna i sitt arbete, drogförebyggande samordnare, folkhälsoplanerare, förtroendevalda och andra.

Sedan 2010 har regeringen och socialdepartementet avsatt nationella medel för att motverka den ökande cannabisanvändningen bland unga. I Västra Götaland har länsstyrelsen tagit initiativet till en regional mobilisering för att öka vuxnas och professionellas kunskaper om drogen och dess effekter.

I seminariet deltog bland andra Bengt Nilsson, drogförebyggande samordnare, Falköping, Björn Andersson, Göteborgs universitet, och Karin Patriksson, Kunskapskällar'n, Göteborgs stad.