23 maj 2014 09:00

23 jan 2015 15:44

Omfattande lagning av Livets brunn

KONSTVERK: Fontänen kan vara i gång till midsommar

Problemen med den läckande Livets brunn var omfattande. Nu har delar av den gamla betongplattan tagits bort, en ny har kommit på plats liksom nya fogar.

Skövdeborna tycker om sin Livets brunn. Men sedan valborgsmässoaftonen är dammen tom. Vattnet hann knappt sättas på för säsongen förrän det blev tydligt att den åttakantiga dammen inte höll tätt. Några dagar senare kontrollerade representanter från kommunen hur omfattande skadorna var, men det var svårt att bedöma och Göteborgsföretaget Fogspecialisten anlitades för arbetet. Kommunen hoppades på snabba åtgärder och att Livets brunn snart skulle vara sig lik igen.

Men under arbetets gång har Johnny Bengtsson och Henrik Axelsson, Fogspecialisten, sett att mer omfattande åtgärder varit nödvändiga för ett bra resultat.

Betongplattan var i sämre skick än de trodde. Den hade lappats och lagats ett par gånger tidigare och nu blev det nödvändigt att ta bort delar av den. Ny betong har nu lagts på och fogarna är helt nya runt om hela dammen och ner mot betongplattan.

– Vi hoppas att vi är färdiga under fredagen. Nu återstår bara målning av den nya betongen med en specialfärg, säger Johnny Bengtsson.

Men det lär dröja innan vattnen släpps på i fontänen igen – materialet behöver härda först.

– Vi hoppas att den ska vara helt klar till midsommar, säger konstchefen Thomas Oldrell, Skövde kommun.

Kostnaden för renoveringen beräknas till cirka 100 000 kronor.

Skövdeborna tycker om sin Livets brunn. Men sedan valborgsmässoaftonen är dammen tom. Vattnet hann knappt sättas på för säsongen förrän det blev tydligt att den åttakantiga dammen inte höll tätt. Några dagar senare kontrollerade representanter från kommunen hur omfattande skadorna var, men det var svårt att bedöma och Göteborgsföretaget Fogspecialisten anlitades för arbetet. Kommunen hoppades på snabba åtgärder och att Livets brunn snart skulle vara sig lik igen.

Men under arbetets gång har Johnny Bengtsson och Henrik Axelsson, Fogspecialisten, sett att mer omfattande åtgärder varit nödvändiga för ett bra resultat.

Betongplattan var i sämre skick än de trodde. Den hade lappats och lagats ett par gånger tidigare och nu blev det nödvändigt att ta bort delar av den. Ny betong har nu lagts på och fogarna är helt nya runt om hela dammen och ner mot betongplattan.

– Vi hoppas att vi är färdiga under fredagen. Nu återstår bara målning av den nya betongen med en specialfärg, säger Johnny Bengtsson.

Men det lär dröja innan vattnen släpps på i fontänen igen – materialet behöver härda först.

– Vi hoppas att den ska vara helt klar till midsommar, säger konstchefen Thomas Oldrell, Skövde kommun.

Kostnaden för renoveringen beräknas till cirka 100 000 kronor.