24 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:44

Socialnämnden säger nej till härbärge

SKÖVDE: Horsåsbarackerna blir kvar ett tag till

Socialnämnden säger nej till förslaget om att Skövde kommun ska starta ett härbärge med 50 platser.
I stället vill politikerna se nya långsiktiga lösningar på hemlösas problem.

Vänsterpartiet och Egon Frid skrev motionen där de föreslog ett härbärge och förbättrat stöd till hemlösa och uteliggare i deras väg till egen bostad.

– Ett härbärge löser inte problematiken. Vi måste hjälpa gruppen på annat sätt och med att hitta andra långsiktiga boenden, säger socialchefen Saeed Ardané.

Fast sängplatser

Han säger att orsaken till att människor hamnar utan bostad varierar, men håller inte med om att ett härbärge är bästa lösningen för Skövdes behov. Han kan tänka sig att kommunen själva skapar fyra, fem sängplatser som löser tillfälliga behov, men hänvisar också till en pågående utredning.

En arbetsgrupp inom socialförvaltningen arbetar med att se över arbetsformerna för att hjälpa hemlösa till egen bostad. Skarpa förslag väntas komma under hösten, men kommer i så fall kräva extra resurser. I dag har socialnämnden inte råd att utveckla lämpliga boendelösningar för missbrukare och andra som har svårt att behålla sin bostad.

SLA beskrev i våras i flera artiklar situationen för missbrukarna i Skövde och problemen att få tag i ett eget boende. Kommunen erbjuder i dag två boendemöjligheter, barackerna i Horsås och boendet Allén för bostadslösa missbrukare, men kritiken mot Horsås är hård.

Paketlösning

Egon Frid och Ann-Marie Hedenberg, frivilligarbetare inom Svenska kyrkan, krävde då att missbruksbarackerna vid Horsås skulle rivas och ersättas med något nytt.

Elisabeth Svalefelt (M), ordförande i socialnämnden säger att hon också tycker att barackerna bör ersättas med något annat, men inte när det ska ske.

– Men vi vill se paketlösningar där utgångspunkten är att hitta långsiktiga grepp föra att hjälpa den enskilde, säger hon.

Politikerna i socialnämnden var eniga i att föreslå kommunfullmäktige ge avslag på motionen.

– Vi är samstämmiga i att hitta en långsiktig förbättring, säger Svalefelt.

Vänsterpartiet och Egon Frid skrev motionen där de föreslog ett härbärge och förbättrat stöd till hemlösa och uteliggare i deras väg till egen bostad.

– Ett härbärge löser inte problematiken. Vi måste hjälpa gruppen på annat sätt och med att hitta andra långsiktiga boenden, säger socialchefen Saeed Ardané.

Fast sängplatser

Han säger att orsaken till att människor hamnar utan bostad varierar, men håller inte med om att ett härbärge är bästa lösningen för Skövdes behov. Han kan tänka sig att kommunen själva skapar fyra, fem sängplatser som löser tillfälliga behov, men hänvisar också till en pågående utredning.

En arbetsgrupp inom socialförvaltningen arbetar med att se över arbetsformerna för att hjälpa hemlösa till egen bostad. Skarpa förslag väntas komma under hösten, men kommer i så fall kräva extra resurser. I dag har socialnämnden inte råd att utveckla lämpliga boendelösningar för missbrukare och andra som har svårt att behålla sin bostad.

SLA beskrev i våras i flera artiklar situationen för missbrukarna i Skövde och problemen att få tag i ett eget boende. Kommunen erbjuder i dag två boendemöjligheter, barackerna i Horsås och boendet Allén för bostadslösa missbrukare, men kritiken mot Horsås är hård.

Paketlösning

Egon Frid och Ann-Marie Hedenberg, frivilligarbetare inom Svenska kyrkan, krävde då att missbruksbarackerna vid Horsås skulle rivas och ersättas med något nytt.

Elisabeth Svalefelt (M), ordförande i socialnämnden säger att hon också tycker att barackerna bör ersättas med något annat, men inte när det ska ske.

– Men vi vill se paketlösningar där utgångspunkten är att hitta långsiktiga grepp föra att hjälpa den enskilde, säger hon.

Politikerna i socialnämnden var eniga i att föreslå kommunfullmäktige ge avslag på motionen.

– Vi är samstämmiga i att hitta en långsiktig förbättring, säger Svalefelt.