26 maj 2014 21:19

07 jan 2015 09:56

Skolfrågor hetast i fullmäktigedebatt

Inga skoluniformer för Skövdes elever och inget tak på förskolegruppernas storlek. Två av fullmäktiges ärenden handlade om skolan där det sistnämnda orsakade debatt.

Lovisa Jakobsson 8 år hade lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslog att alla elever skulle ha samma typ av klädsel i skolan. Anders G Johansson, ordförande i skolnämnden yrkade motvilligt avslag till detta eftersom ett obligatorium inte är förenligt med skollagen.

– Men jag tycker tanken är klok och viktig.

Han beskrev skolan som en plats där det är stressande och pressande att ha mobil, kläder och skor av rätt märke, och en ekonomisk fråga för många föräldrar.

– Denna onödiga stressfaktor skulle kunna begränsas om alla hade samma kläder i skolan.

”Dyrt med tak i förskolan”

Miljöpartiets motion om ett tak på storlek i förskolornas barngrupper fick inget gehör på grund av de stora investeringar och ökade driftskostnader som det skulle orsaka: En investering på 300 miljoner kronor och ökade årliga kostnader på 63 miljoner kronor för hyra och personal.

– Det är inte försvarligt, sade Anders G Johansson (M) som irriterade sig över att motionären Jasmin Vizlin (MP) inte själv hade finansierat förslaget i budget.

Anders fick stöd av partikollegan Torbjörn Bergman som undrade om Vizlin menade att nuvarande stora avdelningar skulle rivas. Även socialdemokraten Johan Ask krävde svar om hur förslaget skulle kunna finansieras.

”Provocerad”

– Som oppositionspolitiker blir man provocerad när man bara drar till med något och hoppas att det blir bra. Det är dessutom ingen hemlighet att vi har svårt hitta tomter för förskolor. Man måste kunna komma med ett realpolitiskt förslag.

Jasmin vizlin försvarade sig med att en vetenskaplig rapport förordade att yngre barn ska vara max 12 i en grupp, medan lite äldre barn kan vara 15 i antalet. För Skövdes del skulle det behövas 12 nya förskolor med fem avdelningar vardera, enligt Vizlin. Han vill också se ett längre tidsperspektiv för förändring.

Anders G Johansson poängterade att det är personaltätheten som är det viktiga och att man kan bedriva verksamhet utifrån barnens behov.

– Vi har en personaltäthet i nivå med jämförbara kommuner och har också en hög andel högskoleutbildad förskolepersonal, 70 procent, jämfört med 53 procent i riket.

I dag är barntätheten 5,4 inskrivna barn per heltid, i verkligheten 4,6 barn per heltidstjänst eftersom alla barn inte deltar varje dag.

Lovisa Jakobsson 8 år hade lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslog att alla elever skulle ha samma typ av klädsel i skolan. Anders G Johansson, ordförande i skolnämnden yrkade motvilligt avslag till detta eftersom ett obligatorium inte är förenligt med skollagen.

– Men jag tycker tanken är klok och viktig.

Han beskrev skolan som en plats där det är stressande och pressande att ha mobil, kläder och skor av rätt märke, och en ekonomisk fråga för många föräldrar.

– Denna onödiga stressfaktor skulle kunna begränsas om alla hade samma kläder i skolan.

”Dyrt med tak i förskolan”

Miljöpartiets motion om ett tak på storlek i förskolornas barngrupper fick inget gehör på grund av de stora investeringar och ökade driftskostnader som det skulle orsaka: En investering på 300 miljoner kronor och ökade årliga kostnader på 63 miljoner kronor för hyra och personal.

– Det är inte försvarligt, sade Anders G Johansson (M) som irriterade sig över att motionären Jasmin Vizlin (MP) inte själv hade finansierat förslaget i budget.

Anders fick stöd av partikollegan Torbjörn Bergman som undrade om Vizlin menade att nuvarande stora avdelningar skulle rivas. Även socialdemokraten Johan Ask krävde svar om hur förslaget skulle kunna finansieras.

”Provocerad”

– Som oppositionspolitiker blir man provocerad när man bara drar till med något och hoppas att det blir bra. Det är dessutom ingen hemlighet att vi har svårt hitta tomter för förskolor. Man måste kunna komma med ett realpolitiskt förslag.

Jasmin vizlin försvarade sig med att en vetenskaplig rapport förordade att yngre barn ska vara max 12 i en grupp, medan lite äldre barn kan vara 15 i antalet. För Skövdes del skulle det behövas 12 nya förskolor med fem avdelningar vardera, enligt Vizlin. Han vill också se ett längre tidsperspektiv för förändring.

Anders G Johansson poängterade att det är personaltätheten som är det viktiga och att man kan bedriva verksamhet utifrån barnens behov.

– Vi har en personaltäthet i nivå med jämförbara kommuner och har också en hög andel högskoleutbildad förskolepersonal, 70 procent, jämfört med 53 procent i riket.

I dag är barntätheten 5,4 inskrivna barn per heltid, i verkligheten 4,6 barn per heltidstjänst eftersom alla barn inte deltar varje dag.

  • Rikard Jansson