26 maj 2014 19:00

23 jan 2015 15:44

Kommunen inför måltidspolicy

Miljöpartiet i Skövde ser ut att få igenom en motion om att Skövde kommun ska införa en särskild måltidspolicy. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog i onsdags fullmäktige att bifalla motionen.

Inte varje dag ni får igenom en motion? Vad tycker du om det?

– Vad trevligt. Jag hade inte hört tidigare, men det är positivt. Då får vi igenom fyra av 40-talet förslag vi lagt under den här mandatperioden, säger Jasmin Vizlin, fullmäktigeledamot för MP.

Alliansen avslår ju i de flesta fall oppositionens motioner...

– Ja, men här är det positivt att Alliansen är med och vill värna att barn och äldre får bra mat oavsett om den är vegetarisk eller inte.

Det är en viktig motion som tar ställning för en bättre framtid.

Enligt förslaget ska måltidspolicyn öka andelen producerad mat enligt svenska miljö- och djuromsorgskrav. Vad vill du se i policyn?

– Det handlar om att ändra matsvinnet och ändra konsumtionsmönster i syfte att äta mer vegetariskt. Då får vi fram pengar för att handla mer ekologiskt. Policyn ska inte handla om att detaljstyra lokala kök utan det handlar om att kommunen serverar bra mat som är producerad på rätt sätt oavsett om det är kött eller inte.

Inte varje dag ni får igenom en motion? Vad tycker du om det?

– Vad trevligt. Jag hade inte hört tidigare, men det är positivt. Då får vi igenom fyra av 40-talet förslag vi lagt under den här mandatperioden, säger Jasmin Vizlin, fullmäktigeledamot för MP.

Alliansen avslår ju i de flesta fall oppositionens motioner...

– Ja, men här är det positivt att Alliansen är med och vill värna att barn och äldre får bra mat oavsett om den är vegetarisk eller inte.

Det är en viktig motion som tar ställning för en bättre framtid.

Enligt förslaget ska måltidspolicyn öka andelen producerad mat enligt svenska miljö- och djuromsorgskrav. Vad vill du se i policyn?

– Det handlar om att ändra matsvinnet och ändra konsumtionsmönster i syfte att äta mer vegetariskt. Då får vi fram pengar för att handla mer ekologiskt. Policyn ska inte handla om att detaljstyra lokala kök utan det handlar om att kommunen serverar bra mat som är producerad på rätt sätt oavsett om det är kött eller inte.