26 maj 2014 18:00

23 jan 2015 15:44

Samlar pengar till översvämningsdrabbade

Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund samlar in pengar till översvämningsdrabbade på Balkan.
– Behovet är stort, säger Sebiha Crnic, kassör och ansvarig för humanitär hjälp.

Översvämningarna på Balkan är de svåraste på över 100 år enligt BBC. Förutom stora materiella skador har också människor fått sätta livet till.

För att hjälpa de drabbade i Bosnien och Hercegovina har Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund startat en insamling.

– Insamlade pengar går oavkortat till de organisationer som finns på plats i landet och hjälper de behövande, säger Sebiha Crnic och nämner Röda korset som ett exempel.

Behovet av hjälp är stort berättar hon.

– Det behövs vatten och mat, allt man odlat är borta. Kläder behövs också. En del hus är förstörda, andra är helt utan möbler och jättesmutsiga.

Men förbundet samlar inte in mat, kläder, hygienartiklar och andra föremål.

– Det är problem att skicka, man behöver lastbilar. Det är lättare att sända pengar. Allt man behöver finns att köpa i de områden som inte är drabbade.

Översvämningarna på Balkan är de svåraste på över 100 år enligt BBC. Förutom stora materiella skador har också människor fått sätta livet till.

För att hjälpa de drabbade i Bosnien och Hercegovina har Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund startat en insamling.

– Insamlade pengar går oavkortat till de organisationer som finns på plats i landet och hjälper de behövande, säger Sebiha Crnic och nämner Röda korset som ett exempel.

Behovet av hjälp är stort berättar hon.

– Det behövs vatten och mat, allt man odlat är borta. Kläder behövs också. En del hus är förstörda, andra är helt utan möbler och jättesmutsiga.

Men förbundet samlar inte in mat, kläder, hygienartiklar och andra föremål.

– Det är problem att skicka, man behöver lastbilar. Det är lättare att sända pengar. Allt man behöver finns att köpa i de områden som inte är drabbade.