27 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:44

Handlare föreslår snedparkering

Släpp in bilarna i centrum och skapa fler parkeringsplatser! Uppmaningen kommer från butiksägarna Jari och Susanne Koivusaari.
– Det är svårt att ta sig in i stan och att hitta p-plats. Varför inte bygga parkeringar utmed Hertig Johans gata?

Diskussionen är knappast ny – många av centrumhandlarna har länge efterlyst fler parkeringsplatser i de mest centrala delarna av Skövde. Allt för att underlätta för kunderna att snabbt och lätt ska kunna nå butikerna.

Krångligt för kunderna

Jari och Susanne Koivusaari som driver Pagoldhs ur på Hertig Johans gata, mittemot S:ta Helena kyrka, möter dagligen kunder som säger att det är väldigt krångligt att ta sig fram med bil i centrala Skövde på grund av alla enkelriktade eller avstängda gator.

– Dessutom säger många att det är nästan omöjligt att hitta någonstans att parkera. De hittar möjligen till Sandtorget eller parkeringen bakom SLA – på de p-platserna är det dock ofta fullt – men de hittar inte till parkeringshusen, säger Jari.

– Problemet är att vi, och många andra av butikerna och restaurangerna i centrum, har kunder utifrån som inte hittar. För dem är det naturligt att köra in i centrum. Men de får inte ens köra här utanför vår butik, här är körförbud. Endast bussar i linjetrafik har rätt att köra här.

Jari och Susanne anser att kommunen borde släppa in bilarna i centrum, själva har de sett att det fungerar i många andra städer.

– Det är fel att stänga ute bilarna. För att underlätta för centrumhandeln tror vi i stället att det är viktigt att folk kan komma nära.

Parkeringar på gatan

För ett antal år sedan breddades trottoaren på butiks-/restaurangsidan av Hertig Johans gata. Det blev både snyggt och bra, det håller Jari och Susanne med om, men i samband med breddningen togs bilparkeringarna bort utmed hela gatan.

– Vi kämpade för att få behålla dem, fast det var tvärstopp.

Men Jari Koivusaari ger sig inte. Han har i flera kontakter med kommunen efterlyst parkeringar utmed gatan – fast på andra sidan.

– Varför inte bygga snedparkeringar här? Man tar bort trottoaren, den behövs ju inte lika mycket eftersom de breddade den på ”vår” sida av gatan. Det skulle ge ett stort antal platser. Förr var det p-platser där.

Men Jari har bara fått svaret att det är en politisk fråga och att det inte går eftersom bussarna ska fram där.

– Visst, jag förstår synpunkten om bussarna, men samtidigt tycker jag inte att det är ett så stort problem.

Nu hoppas Jari och Susanne att frågan ska diskuteras på ett möte som Cityföreningen ska ha inom kort med kommunledningen.

– Det här är en viktig fråga som alltid är uppe på agendan.

Diskussionen är knappast ny – många av centrumhandlarna har länge efterlyst fler parkeringsplatser i de mest centrala delarna av Skövde. Allt för att underlätta för kunderna att snabbt och lätt ska kunna nå butikerna.

Krångligt för kunderna

Jari och Susanne Koivusaari som driver Pagoldhs ur på Hertig Johans gata, mittemot S:ta Helena kyrka, möter dagligen kunder som säger att det är väldigt krångligt att ta sig fram med bil i centrala Skövde på grund av alla enkelriktade eller avstängda gator.

– Dessutom säger många att det är nästan omöjligt att hitta någonstans att parkera. De hittar möjligen till Sandtorget eller parkeringen bakom SLA – på de p-platserna är det dock ofta fullt – men de hittar inte till parkeringshusen, säger Jari.

– Problemet är att vi, och många andra av butikerna och restaurangerna i centrum, har kunder utifrån som inte hittar. För dem är det naturligt att köra in i centrum. Men de får inte ens köra här utanför vår butik, här är körförbud. Endast bussar i linjetrafik har rätt att köra här.

Jari och Susanne anser att kommunen borde släppa in bilarna i centrum, själva har de sett att det fungerar i många andra städer.

– Det är fel att stänga ute bilarna. För att underlätta för centrumhandeln tror vi i stället att det är viktigt att folk kan komma nära.

Parkeringar på gatan

För ett antal år sedan breddades trottoaren på butiks-/restaurangsidan av Hertig Johans gata. Det blev både snyggt och bra, det håller Jari och Susanne med om, men i samband med breddningen togs bilparkeringarna bort utmed hela gatan.

– Vi kämpade för att få behålla dem, fast det var tvärstopp.

Men Jari Koivusaari ger sig inte. Han har i flera kontakter med kommunen efterlyst parkeringar utmed gatan – fast på andra sidan.

– Varför inte bygga snedparkeringar här? Man tar bort trottoaren, den behövs ju inte lika mycket eftersom de breddade den på ”vår” sida av gatan. Det skulle ge ett stort antal platser. Förr var det p-platser där.

Men Jari har bara fått svaret att det är en politisk fråga och att det inte går eftersom bussarna ska fram där.

– Visst, jag förstår synpunkten om bussarna, men samtidigt tycker jag inte att det är ett så stort problem.

Nu hoppas Jari och Susanne att frågan ska diskuteras på ett möte som Cityföreningen ska ha inom kort med kommunledningen.

– Det här är en viktig fråga som alltid är uppe på agendan.