27 maj 2014 15:26

23 jan 2015 15:28

Skolelever smittades av vinterkräka

Det var vinterkräksjukan som låg bakom magsjukeutbrottet hos 20-talet personer, varav större delen skolelever, för snart två veckor sedan.

Smiddskyddsenheten vid Skaraborgs sjukhus har analyserat prover från sex personer efter magsjukeutbrottet på en restaurang i Skövde. Fyra av dem var elever och två personal.

– Och alla bar på samma virus – vinterkräksjukan, som ju alltså finns även på sommaren men är vanligare vintertid. Men det är maginfluensan det handlar om, säger smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Först insjuknade åtta gymnasieelever som ätit tillsammans på restaurangen, därefter ett antal anställda och ytterligare ett antal elever. Sammanlagt insjuknade 13–14 skolelever och fem anställda.

– Men vi kan inte se åt vilket håll viruset har gått. Viruset har spridits på restaurangen men om det är från elever till personal eller tvärtom går inte att säga. Det behöver alltså inte vara restaurangen som är källan, och det är inget systemfel det handlar om, säger Peter Nolskog.

Maginfluensa kan smitta från person till person men också genom mat eller ytor som andra kommer i kontakt med.

Smiddskyddsenheten vid Skaraborgs sjukhus har analyserat prover från sex personer efter magsjukeutbrottet på en restaurang i Skövde. Fyra av dem var elever och två personal.

– Och alla bar på samma virus – vinterkräksjukan, som ju alltså finns även på sommaren men är vanligare vintertid. Men det är maginfluensan det handlar om, säger smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Först insjuknade åtta gymnasieelever som ätit tillsammans på restaurangen, därefter ett antal anställda och ytterligare ett antal elever. Sammanlagt insjuknade 13–14 skolelever och fem anställda.

– Men vi kan inte se åt vilket håll viruset har gått. Viruset har spridits på restaurangen men om det är från elever till personal eller tvärtom går inte att säga. Det behöver alltså inte vara restaurangen som är källan, och det är inget systemfel det handlar om, säger Peter Nolskog.

Maginfluensa kan smitta från person till person men också genom mat eller ytor som andra kommer i kontakt med.

  • Carl Johan Hjerpe