28 maj 2014 20:50

07 jan 2015 10:14

41 kränkningar i nytt rappportsystem

Nyligen införde skolnämnden gemensamma rutiner i skolorna hur kränkande behandling ska rapporteras. Den första månaden blev det 41 anmälningar.

En siffra som motsvarar två per skoldag. Anmälningarna kommer från 12 av Skövdes 21 grundskolor. Ingen anmälan från förskolorna har rapporterats.

– Tidigare har det varit för få för att vara rimligt, säger Anders G Johansson (M).

Enligt skolchef Anna Sundström är det fler anmälda än tidigare, men ”normalt” då det handlar om ett förenklat system. Flest anmälningar rapporterades i fjärde och femteklass.

– Juristen tror att det är tillfälligheter. Det blir intressant att följa, i oktober brukar anmälningarna normalt bli fler.

”Håller budget”

Skolnämndens prognos är budget kommer att hållas för helåret.

– En brasklapp är hur många nyanlända som det kommer under året. Läget i Syrien påverkar inströmningen, säger Anders G Johansson.

Att det kan bli tal om förberedelseklasser som i Falköpings fall tror de inte.

– Vi jobbar inte så här. Främst ska de till de skolor som de tillhör. Vi sätter in språkstöd där det behövs och det kommer vi lösa när behovet uppstår, säger Anna Sundström.

Vid senaste mötet behandlade skolnämnden en slutrapport om valfrihet inom förskolan. Alla var överens om rutiner för förenklad etablering. Däremot ville S och MP inte släppa in andra huvudmän vid nybyggnation och att kommunala kök kan läggas på privat entreprenör. Något som majoriteten i skolnämnden dock fick igenom.

Ett gemensamt kösystem utarbetades för fristående förskolor i april. En månad senare har ungefär hälften anslutit sig till denna.

En siffra som motsvarar två per skoldag. Anmälningarna kommer från 12 av Skövdes 21 grundskolor. Ingen anmälan från förskolorna har rapporterats.

– Tidigare har det varit för få för att vara rimligt, säger Anders G Johansson (M).

Enligt skolchef Anna Sundström är det fler anmälda än tidigare, men ”normalt” då det handlar om ett förenklat system. Flest anmälningar rapporterades i fjärde och femteklass.

– Juristen tror att det är tillfälligheter. Det blir intressant att följa, i oktober brukar anmälningarna normalt bli fler.

”Håller budget”

Skolnämndens prognos är budget kommer att hållas för helåret.

– En brasklapp är hur många nyanlända som det kommer under året. Läget i Syrien påverkar inströmningen, säger Anders G Johansson.

Att det kan bli tal om förberedelseklasser som i Falköpings fall tror de inte.

– Vi jobbar inte så här. Främst ska de till de skolor som de tillhör. Vi sätter in språkstöd där det behövs och det kommer vi lösa när behovet uppstår, säger Anna Sundström.

Vid senaste mötet behandlade skolnämnden en slutrapport om valfrihet inom förskolan. Alla var överens om rutiner för förenklad etablering. Däremot ville S och MP inte släppa in andra huvudmän vid nybyggnation och att kommunala kök kan läggas på privat entreprenör. Något som majoriteten i skolnämnden dock fick igenom.

Ett gemensamt kösystem utarbetades för fristående förskolor i april. En månad senare har ungefär hälften anslutit sig till denna.

  • Rikard Jansson