28 maj 2014 14:06

07 jan 2015 10:14

Andra anmälan mot anställd

Skövde kommun har anmält en rad missförhållanden kopplade till en anställd på ett av kommunens äldreboenden.

Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska den anställde bland annat ha hanterat de gamla så hårdhänt att de fått ont, klippt deras naglar på ett smärtsamt vis och matat de gamla på ett sätt som gjort att annan personal fått ingripa för att förhindra att de satte i halsen.

Den anställde blev i februari i år förflyttad till det nu aktuella äldreboendet efter att ha blivit avstängd från sin tidigare tjänst på grund av missförhållanden. Detta efter att ha tryckt en person hårt i ansiktet så att det uppstod blåmärken.

Även detta har anmälts enligt lex Sarah till IVO för granskning. Den utredningen pågår.

Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska den anställde bland annat ha hanterat de gamla så hårdhänt att de fått ont, klippt deras naglar på ett smärtsamt vis och matat de gamla på ett sätt som gjort att annan personal fått ingripa för att förhindra att de satte i halsen.

Den anställde blev i februari i år förflyttad till det nu aktuella äldreboendet efter att ha blivit avstängd från sin tidigare tjänst på grund av missförhållanden. Detta efter att ha tryckt en person hårt i ansiktet så att det uppstod blåmärken.

Även detta har anmälts enligt lex Sarah till IVO för granskning. Den utredningen pågår.

  • Lars Berthilsson