28 maj 2014 19:31

23 jan 2015 15:44

Cementa ger inte upp

DOM: Mark- och miljödomstolen avslog fortsatt verksamhet

Hundratalet jobb hotas sedan Cementa fått nej till att utöka sin verksamhet. Men motståndarna jublar lagom högt – Cementa jobbar redan på en överklagan.

Prick klockan elva i onsdags kvitterade Alv Svensson och Manne Ryttman ut ett fysiskt exemplar av Mark- och miljödomstolens dom i Cementamålet. De var ensamma på plats i Vänersborg men glädjen var stor.

– Hjärtat slog en volt i bröstet när vi såg domslutet, och varken jag eller Manne såg särskilt ledsen ut, säger Alv Svensson, som representerar Nätverket Rädda Våmbsdalen.

Mark- och miljödomstolen avslog alltså Cementas ansökan om en fortsatt och utökad verksamhet vid kalkstenstäkten på fastigheterna Våmb 30:10 och 30:99. Om domen står sig innebär det att det är stopp med brytning från 1 mars 2017.

Riksintressen vägdes

Domstolen skriver att två frågor varit avgörande för utgången. Dels frågan om den ansökta verksamheten skulle innebära sådana ingrepp i ett Natura 2 000-område att det krävs tillstånd enligt miljöbalken, och dels vilket av riksintressena i området som ska anses stå över det andra – naturvård eller kalkfynd.

Svaret på den första frågan är ja, det krävs en positiv tillståndsprövning för att Cementas ansökan ska godkännas. Dessutom kom domstolen fram till att även den andra frågan talar till Cementas nackdel – riksintressena för naturvård och friluftsliv väger tyngre än riksintresset för kalkstensfyndighet.

– Det var en stor lättnad! Det här är minst lika stort som det som hänt på Gotland (Ojnareskogen, reds. anm). Det är en vändpunkt kring vilka riksintressen som prioriteras, säger Alv Svensson, som säger att han senarelägger det stora firandet tills domen vunnit laga kraft.

Matilda Hoffstedt, fabrikschef vid Cementa, är besviken över utfallet och säger att företaget givetvis kommer att överklaga domen. Hon tycker att det är fel av domstolen att bedöma vilka riksintressen som är starka eller svaga, men tar till sig kritiken på den första punkten.

– Vår utredning får kritik för att vara för tunn, och jag tar till mig kritiken, och det är också vad vi kommer att jobba vidare med till överklagan, säger Matilda Hoffstedt.

Ger inte upp

Ett knappt hundratal personer är anställda vid Cementa och om onsdagens dom vinner laga kraft är det färdigbrutet 2017. Eftersom Cementa både bryter kalk och tillverkar cement – varav endast den första delen berörs av domen – är det i nuläget oklart om och hur fabriken i så fall påverkas.

Men situationen känns inte helt nattsvart, säger Matilda Hoffstedt, som nu har fokus på ett överklagande.

– Nu ska vi jobba vidare med utredningen och visa att Natura 2000-området klarar sig kvar, även om vi har verksamhet på andra sidan vägen. Jag förutsätter att vi får rätt i nästa instans.

Prick klockan elva i onsdags kvitterade Alv Svensson och Manne Ryttman ut ett fysiskt exemplar av Mark- och miljödomstolens dom i Cementamålet. De var ensamma på plats i Vänersborg men glädjen var stor.

– Hjärtat slog en volt i bröstet när vi såg domslutet, och varken jag eller Manne såg särskilt ledsen ut, säger Alv Svensson, som representerar Nätverket Rädda Våmbsdalen.

Mark- och miljödomstolen avslog alltså Cementas ansökan om en fortsatt och utökad verksamhet vid kalkstenstäkten på fastigheterna Våmb 30:10 och 30:99. Om domen står sig innebär det att det är stopp med brytning från 1 mars 2017.

Riksintressen vägdes

Domstolen skriver att två frågor varit avgörande för utgången. Dels frågan om den ansökta verksamheten skulle innebära sådana ingrepp i ett Natura 2 000-område att det krävs tillstånd enligt miljöbalken, och dels vilket av riksintressena i området som ska anses stå över det andra – naturvård eller kalkfynd.

Svaret på den första frågan är ja, det krävs en positiv tillståndsprövning för att Cementas ansökan ska godkännas. Dessutom kom domstolen fram till att även den andra frågan talar till Cementas nackdel – riksintressena för naturvård och friluftsliv väger tyngre än riksintresset för kalkstensfyndighet.

– Det var en stor lättnad! Det här är minst lika stort som det som hänt på Gotland (Ojnareskogen, reds. anm). Det är en vändpunkt kring vilka riksintressen som prioriteras, säger Alv Svensson, som säger att han senarelägger det stora firandet tills domen vunnit laga kraft.

Matilda Hoffstedt, fabrikschef vid Cementa, är besviken över utfallet och säger att företaget givetvis kommer att överklaga domen. Hon tycker att det är fel av domstolen att bedöma vilka riksintressen som är starka eller svaga, men tar till sig kritiken på den första punkten.

– Vår utredning får kritik för att vara för tunn, och jag tar till mig kritiken, och det är också vad vi kommer att jobba vidare med till överklagan, säger Matilda Hoffstedt.

Ger inte upp

Ett knappt hundratal personer är anställda vid Cementa och om onsdagens dom vinner laga kraft är det färdigbrutet 2017. Eftersom Cementa både bryter kalk och tillverkar cement – varav endast den första delen berörs av domen – är det i nuläget oklart om och hur fabriken i så fall påverkas.

Men situationen känns inte helt nattsvart, säger Matilda Hoffstedt, som nu har fokus på ett överklagande.

– Nu ska vi jobba vidare med utredningen och visa att Natura 2000-området klarar sig kvar, även om vi har verksamhet på andra sidan vägen. Jag förutsätter att vi får rätt i nästa instans.

  • Carl Johan Hjerpe