28 maj 2014 11:08

23 jan 2015 15:44

Dom om Cementas framtid

Mark- och miljödomstolen har precis meddelat att Cementa AB inte får utöka sina brytningar av kalksten i Skövde. Om domen vinner laga kraft har Cementa bara tillstånd att bryta i tre år till.

Cementa AB vill utöka det nuvarande täktområdet och fortsätta med sin cementproduktion i 30 år till. Motståndare som bland andra Nätverket Rädda Våmbsdalen och flera politiska partier har tvärt om velat få stopp på brytningen.

För drygt sex veckor sedan – vid en tre dagar lång förhandling – lade de båda sidorna fram sina bästa argument för att övertyga Mark- och miljödomstolen om varför den skulle säga ja eller nej till ansökan.

Nu klockan elva under onsdagsförmiddagen föll domen och Mark- och miljödomstolen avslår Cementa AB:s ansökan att utöka kalkstenstäkten.

Det innebär att, om dagens dom vinner laga kraft, Cementa har tillstånd att fortsätta sin verksamhet till 1 mars 2017.

– Det var en stor lättnad! Många års slit har nu gett resultat. Och det är många goda krafter som har samverkat i ärendet, säger Alv Svensson, från Nätverket Rädda Våmbsdalen, som tillsammans med Naturskyddsföreningens Manne Ryttman kvitterade ut en fysisk dom vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg under onsdagen.

– Hjärtat slog en volt i bröstet när vi såg domslutet, och varken jag eller Manne såg särskilt ledsen ut. Men nu ska vi läsa domen och begrunda domskälen, säger Alv Svensson.

Riksintresse

Inom juridiken har kärnfrågan varit de olika riksintressen som spelar in i ärendet. Ett geografiskt område kan få statusen ”riksintresse” om det bedöms vara av nationell betydelse.

Cementa äger den aktuella marken som 2003 klassades som riksintresse för mineralutvinning av SGU, Sveriges geologiska utredning.

Samtidigt är Billingen klassat som riksintresse för frilufts- och naturvärden.

– Det blir en bedömningssak för domstolen att avgöra vilka intressen som väger tyngst, sade Jan Mastera, länsmiljöingenjör vid Länsstyrelsens i Västra Götaland, till SLA i samband med förhandlingarna i april.

Texten uppdateras.

Cementa AB vill utöka det nuvarande täktområdet och fortsätta med sin cementproduktion i 30 år till. Motståndare som bland andra Nätverket Rädda Våmbsdalen och flera politiska partier har tvärt om velat få stopp på brytningen.

För drygt sex veckor sedan – vid en tre dagar lång förhandling – lade de båda sidorna fram sina bästa argument för att övertyga Mark- och miljödomstolen om varför den skulle säga ja eller nej till ansökan.

Nu klockan elva under onsdagsförmiddagen föll domen och Mark- och miljödomstolen avslår Cementa AB:s ansökan att utöka kalkstenstäkten.

Det innebär att, om dagens dom vinner laga kraft, Cementa har tillstånd att fortsätta sin verksamhet till 1 mars 2017.

– Det var en stor lättnad! Många års slit har nu gett resultat. Och det är många goda krafter som har samverkat i ärendet, säger Alv Svensson, från Nätverket Rädda Våmbsdalen, som tillsammans med Naturskyddsföreningens Manne Ryttman kvitterade ut en fysisk dom vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg under onsdagen.

– Hjärtat slog en volt i bröstet när vi såg domslutet, och varken jag eller Manne såg särskilt ledsen ut. Men nu ska vi läsa domen och begrunda domskälen, säger Alv Svensson.

Riksintresse

Inom juridiken har kärnfrågan varit de olika riksintressen som spelar in i ärendet. Ett geografiskt område kan få statusen ”riksintresse” om det bedöms vara av nationell betydelse.

Cementa äger den aktuella marken som 2003 klassades som riksintresse för mineralutvinning av SGU, Sveriges geologiska utredning.

Samtidigt är Billingen klassat som riksintresse för frilufts- och naturvärden.

– Det blir en bedömningssak för domstolen att avgöra vilka intressen som väger tyngst, sade Jan Mastera, länsmiljöingenjör vid Länsstyrelsens i Västra Götaland, till SLA i samband med förhandlingarna i april.

Texten uppdateras.

  • Carl Johan Hjerpe