28 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:44

Fel fakta i turistbok

Vid Meybobadet i Vristulven finns det kiosk, minigolf och omklädningsrum står det i den nyligen utkomna boken om Skövde. Men det stämmer inte och kommunen har inte tillgång till marken. Än. Om det blir så är det andra saker som ska prioriteras.

Historien om Vristulven och Meybobadet är lika lång som den är trist. För några år sedan fanns både kiosk, brygga och minigolf och den senaste tiden har, i bästa fall, toaletten varit öppen och städad.

Skövde kommun vill nu återta badplatsen från nuvarande tomträttsinnehavarna Lennart och Maidoll Johansson i Böja, och förhandlingarna är mycket nära ett avslut.

Men de är inte klara och det var de givetvis inte heller när boken ”Året runt 126 tips upplev Skövde” delades ut för några veckor sedan.

Där kan man dock läsa att det vid Meybobadet finns kiosk, minigolf och omklädningsrum, men ingen brygga.

– Jag hade tagit bort den texten men Lars-Göran Elversson sa att det skulle stå så, säger Jessica Bergstrand, turistbyråansvarig.

– Det måste ha blivit något missförstånd och det får jag ta på mig. Det är ett faktafel, svarar Lars-Göran Elversson, enhetschef på Billingens fritidsområde.

Lars-Göran hoppas att förhandlingarna löser sig snabbt så att upprustningen av badet kan komma i gång. Att öppna kiosk eller att anlägga en ny minigolfbana kommer dock inte att prioriteras.

– Vi har förberett så långt det går med upphandlingen av en brygga. Det finns också planer på en lekplats. Vi ska prioritera toaservice och brygga.

2005 skrev kommunen ett avtal med Johanssons eftersom man hade en ambition att minska kostnaderna för kommunens bad.

– I det avtalet ställdes inga krav på servicebyggnaden, kiosk eller minigolf, utan bara att strandängen skulle vara öppen för bad och att parkeringen skulle vara tillgänglig, säger Per Isaksson, kommunens mark- och exploateringschef som håller i förhandlingarna som nu pågår.

Per Isaksson menar att det inte finns någon låsning i förhandlingarna när det gäller den ekonomiska ersättningen, men det har tagit tid att diskutera igenom allt när det gäller platsen för eventuell camping, parkering, avlopp och vattenförsörjning med mera.

Se även artikeln på sidan 16 när det gäller de ekonomiska satsningarna från fritidsnämnden.

Historien om Vristulven och Meybobadet är lika lång som den är trist. För några år sedan fanns både kiosk, brygga och minigolf och den senaste tiden har, i bästa fall, toaletten varit öppen och städad.

Skövde kommun vill nu återta badplatsen från nuvarande tomträttsinnehavarna Lennart och Maidoll Johansson i Böja, och förhandlingarna är mycket nära ett avslut.

Men de är inte klara och det var de givetvis inte heller när boken ”Året runt 126 tips upplev Skövde” delades ut för några veckor sedan.

Där kan man dock läsa att det vid Meybobadet finns kiosk, minigolf och omklädningsrum, men ingen brygga.

– Jag hade tagit bort den texten men Lars-Göran Elversson sa att det skulle stå så, säger Jessica Bergstrand, turistbyråansvarig.

– Det måste ha blivit något missförstånd och det får jag ta på mig. Det är ett faktafel, svarar Lars-Göran Elversson, enhetschef på Billingens fritidsområde.

Lars-Göran hoppas att förhandlingarna löser sig snabbt så att upprustningen av badet kan komma i gång. Att öppna kiosk eller att anlägga en ny minigolfbana kommer dock inte att prioriteras.

– Vi har förberett så långt det går med upphandlingen av en brygga. Det finns också planer på en lekplats. Vi ska prioritera toaservice och brygga.

2005 skrev kommunen ett avtal med Johanssons eftersom man hade en ambition att minska kostnaderna för kommunens bad.

– I det avtalet ställdes inga krav på servicebyggnaden, kiosk eller minigolf, utan bara att strandängen skulle vara öppen för bad och att parkeringen skulle vara tillgänglig, säger Per Isaksson, kommunens mark- och exploateringschef som håller i förhandlingarna som nu pågår.

Per Isaksson menar att det inte finns någon låsning i förhandlingarna när det gäller den ekonomiska ersättningen, men det har tagit tid att diskutera igenom allt när det gäller platsen för eventuell camping, parkering, avlopp och vattenförsörjning med mera.

Se även artikeln på sidan 16 när det gäller de ekonomiska satsningarna från fritidsnämnden.