29 maj 2014 08:00

07 jan 2015 10:14

Luktproblemen snart tillrätta

BIOGAS:

Miljönämnden östra Skaraborg accepterar de åtgärder som Skövde Biogas AB föreslår för att komma tillrätta med luktproblemen. Samtidigt gör nämnden tre villkorsändringar i bolagets driftstillstånd.

Det handlar bland annat om att utsläpp av gaser från bufferttankarnas respektive gasuppgraderingens reningsanläggningar ska ske minst 24 meter ovan mark. Detsamma gäller även utsläpp av gaser från rötrestlagrets utblås.

Dessutom ska luktande gaser från bufferttankar och gasuppgradering avledas till atmosfär via reningsanläggningar i form av filter, inkopplade på så sätt att om filtermassa bytes i det enda filtret ska de luktande gaserna ledas genom det andra.

– Med parallellkopplade filter säkerställer man en högre driftssäkerhet och minskar avsevärt risken för nya återkommande luktproblem, säger Miljönämndens ordförande Torbjörn Bergman (M).

Enligt nämnden har Skövde Biogas AB tagit problemen på allvar och nu kommit en lång bit med att få ordning på problemen med den dåliga lukten kring Aspelundsområdet. Därför anser nämnden nu att den kan acceptera den åtgärdsplan som bolaget upprättat.

– Det ställs synnerliga krav på en sådan här verksamhet med nuvarande placering, och även om det har tagit tid så har bolaget nu börjar jobba på rätt sätt och åtgärdat de brister som tidigare fanns. Det har delvis berott på tekniken, men också på brister i organisationen, säger Bergman.

De nya villkoren ska enligt det nya direktivet följas senast den 31 december i år.

Det handlar bland annat om att utsläpp av gaser från bufferttankarnas respektive gasuppgraderingens reningsanläggningar ska ske minst 24 meter ovan mark. Detsamma gäller även utsläpp av gaser från rötrestlagrets utblås.

Dessutom ska luktande gaser från bufferttankar och gasuppgradering avledas till atmosfär via reningsanläggningar i form av filter, inkopplade på så sätt att om filtermassa bytes i det enda filtret ska de luktande gaserna ledas genom det andra.

– Med parallellkopplade filter säkerställer man en högre driftssäkerhet och minskar avsevärt risken för nya återkommande luktproblem, säger Miljönämndens ordförande Torbjörn Bergman (M).

Enligt nämnden har Skövde Biogas AB tagit problemen på allvar och nu kommit en lång bit med att få ordning på problemen med den dåliga lukten kring Aspelundsområdet. Därför anser nämnden nu att den kan acceptera den åtgärdsplan som bolaget upprättat.

– Det ställs synnerliga krav på en sådan här verksamhet med nuvarande placering, och även om det har tagit tid så har bolaget nu börjar jobba på rätt sätt och åtgärdat de brister som tidigare fanns. Det har delvis berott på tekniken, men också på brister i organisationen, säger Bergman.

De nya villkoren ska enligt det nya direktivet följas senast den 31 december i år.