29 maj 2014 06:00

07 jan 2015 09:56

129 storkök kontrollerade

Miljösamverkan östra Skaraborg har slutfört den första del av projektet Storkök, en så kallad sprint, där man utfört 129 oanmälda livsmedelskontroller på tillagnings- och mottagningskök på skolor, förskolor, gruppboenden, äldreboenden och sjukhus. Kontrollerna har utförts i Mös samverkanskommuner Falköping, Skövde, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Resultatet har varit mycket bra med inte en enda extra uppföljande kontroll.

Mös noterar att det varit rent och i ordning i köken, samt att verksamheterna arbetar förebyggande med smitta vid sjukdom. Man upplever också att personalen i köken har god kunskap om matallergier och specialkost. Områden som kontrollerats vid besöken är bland andra hanterign, lagring, transport, rengöring, personlig hygien, lokaler och utrustning.

Miljösamverkan östra Skaraborg har slutfört den första del av projektet Storkök, en så kallad sprint, där man utfört 129 oanmälda livsmedelskontroller på tillagnings- och mottagningskök på skolor, förskolor, gruppboenden, äldreboenden och sjukhus. Kontrollerna har utförts i Mös samverkanskommuner Falköping, Skövde, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Resultatet har varit mycket bra med inte en enda extra uppföljande kontroll.

Mös noterar att det varit rent och i ordning i köken, samt att verksamheterna arbetar förebyggande med smitta vid sjukdom. Man upplever också att personalen i köken har god kunskap om matallergier och specialkost. Områden som kontrollerats vid besöken är bland andra hanterign, lagring, transport, rengöring, personlig hygien, lokaler och utrustning.