30 maj 2014 06:00

07 jan 2015 09:56

Vill se bullerutredning

ASPÖ GÅRD

En bullerutredning för att säkerställa riktvärdena från trafiken från Vadsboleden samt en plan för hanteringen av dagvatten. Det är några av synpunkterna från Miljönämnden östra Skaraborg på Byggnadsnämndens remiss om samråd för detaljplan för Aspö gård.

Mös anser att det är mycket positivt att det planeras bostäder med ekologisk och miljövänlig profil i området, men anser att problematiken med dagvattenproblemen i området bör vara löst innan detaljplanen kan antas, samt att planhandlingarna säkerställer att samtliga riktvärden för trafikbuller klaras inom planområdet. I planen förordas anslutning till fjärvärmenätet men Mös vill inte utesluta möjlighet till geotermisk energi, även om detta kräver tillståndsprövning med tanke på vattentäkten i Aspöområdet.

– Passivhus behöver kylas ned under sommaren och då är inte fjärrväme den mest energieffektiva metoden. Vi vill i alla fall inte helt utesluta möjlighet att ansluta värmepumpar, säger nämndens ordförande Torbjörn Bergman.

En bullerutredning för att säkerställa riktvärdena från trafiken från Vadsboleden samt en plan för hanteringen av dagvatten. Det är några av synpunkterna från Miljönämnden östra Skaraborg på Byggnadsnämndens remiss om samråd för detaljplan för Aspö gård.

Mös anser att det är mycket positivt att det planeras bostäder med ekologisk och miljövänlig profil i området, men anser att problematiken med dagvattenproblemen i området bör vara löst innan detaljplanen kan antas, samt att planhandlingarna säkerställer att samtliga riktvärden för trafikbuller klaras inom planområdet. I planen förordas anslutning till fjärvärmenätet men Mös vill inte utesluta möjlighet till geotermisk energi, även om detta kräver tillståndsprövning med tanke på vattentäkten i Aspöområdet.

– Passivhus behöver kylas ned under sommaren och då är inte fjärrväme den mest energieffektiva metoden. Vi vill i alla fall inte helt utesluta möjlighet att ansluta värmepumpar, säger nämndens ordförande Torbjörn Bergman.