30 maj 2014 09:00

07 jan 2015 09:56

"Finns så mycket gott här"

– Jag blev överraskad av rapporten. Min bild är att det händer mycket positivt här i Ryd, säger Henrik Korslind, Skogsrokyrkan.
Han hoppas också att invånarna får vara delaktiga i kommunens utvecklingsarbete av Ryd.

I tisdags presenterade Folkpartiet rapporten Utanförskapets karta. Det är en rankning över de tio mest utsatta stadsdelarna i landet som baseras på ett index över hur många som arbetar, röstar, klarar grundskolan med godkänt och tjänar över en viss summa. Ryds centrum kom på åttonde plats.

Stort hjärta för Ryd

– Jag blev väldigt överraskad. Men rapporten bygger på siffror från 2012 och min uppfattning är ju att det har hänt mycket sedan dess. Men självklart är det svårt att snabbt och enkelt lösa frågor som har med arbetslöshet att göra, säger Henrik Korslind, pastor i Skogsrokyrkan.

Han kom till Södra Ryd 2011 men känner redan ett stort hjärta för Ryd, han talar om gemenskapen och engagemanget i de många föreningar som är aktiva där.

– När vi förra året arrangerade Bry-dig-dagen, en förlängning av Rydsdagen, var 60 föreningar och organisationer inblandade. Det fanns så mycket positivt i arbetsgruppen som gjorde arrangemanget väldigt bra. Jag vet också hur hårt skolan arbetar för att vända negativa trender och Folkhälsorådet arbetar aktivt.

Henrik Korslind upplever att det finns en längtan från många Rydsbor och föreningar att kommunen ska se dem alla som viktiga aktörer.

Vill vara delaktiga

– Kommunen har en stadsdelsutvecklingsgrupp med kommunala tjänstemän, jag hoppas att vi bjuds in där. Invånarna måste få vara med och forma stadsdelens framtid. Delaktigheten är viktig.

Dessutom menar Korslind att Ryds centrum måste ses som en del av hela Skövde, stadsdelen är hela kommunens angelägenhet.

– Alla ska veta hur mycket gott det finns här, så mycket positivt och fint samarbete.

Och det händer en del i Ryds centrum, i sommar arrangeras bland annat torghandel vid tre tillfällen.

– Det är ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan, Skogsrokyrkan och kommunen, men allt bygger på ett initiativ från en Rydsbo.

I tisdags presenterade Folkpartiet rapporten Utanförskapets karta. Det är en rankning över de tio mest utsatta stadsdelarna i landet som baseras på ett index över hur många som arbetar, röstar, klarar grundskolan med godkänt och tjänar över en viss summa. Ryds centrum kom på åttonde plats.

Stort hjärta för Ryd

– Jag blev väldigt överraskad. Men rapporten bygger på siffror från 2012 och min uppfattning är ju att det har hänt mycket sedan dess. Men självklart är det svårt att snabbt och enkelt lösa frågor som har med arbetslöshet att göra, säger Henrik Korslind, pastor i Skogsrokyrkan.

Han kom till Södra Ryd 2011 men känner redan ett stort hjärta för Ryd, han talar om gemenskapen och engagemanget i de många föreningar som är aktiva där.

– När vi förra året arrangerade Bry-dig-dagen, en förlängning av Rydsdagen, var 60 föreningar och organisationer inblandade. Det fanns så mycket positivt i arbetsgruppen som gjorde arrangemanget väldigt bra. Jag vet också hur hårt skolan arbetar för att vända negativa trender och Folkhälsorådet arbetar aktivt.

Henrik Korslind upplever att det finns en längtan från många Rydsbor och föreningar att kommunen ska se dem alla som viktiga aktörer.

Vill vara delaktiga

– Kommunen har en stadsdelsutvecklingsgrupp med kommunala tjänstemän, jag hoppas att vi bjuds in där. Invånarna måste få vara med och forma stadsdelens framtid. Delaktigheten är viktig.

Dessutom menar Korslind att Ryds centrum måste ses som en del av hela Skövde, stadsdelen är hela kommunens angelägenhet.

– Alla ska veta hur mycket gott det finns här, så mycket positivt och fint samarbete.

Och det händer en del i Ryds centrum, i sommar arrangeras bland annat torghandel vid tre tillfällen.

– Det är ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan, Skogsrokyrkan och kommunen, men allt bygger på ett initiativ från en Rydsbo.