30 maj 2014 16:55

07 jan 2015 10:14

Kommunal chef JO-anmäls

En kommunal chef i Skövde har JO-anmälts av en facklig representant. Efter att den facklige lämnade uppgifter till media om missförhållanden hotade chefen med skadeståndsanspråk. Nu blir det upp till JO att avgöra om den fackliges meddelar- och yttrandefrihet har kränkts.

Upplysningar om ett tidigare okänt datasystem ”Maja” hade då lämnats ut till flera lokala medier. Detta fick chefen i egenskap av arbetsgivare att kalla till förhandling med den förtroendevalda där denne anklagades för att ha försökt att utnyttja sin fackliga ställning och därigenom skaffa sig ekonomiska fördelar. Arbetsgivaren hävdade att uppgifterna som lämnats ut var felaktiga och skadade kommunen. Den facklige kunde därför räkna med ett skadeståndsanspråk, framgår av kallelsen.

Den 5 maj skrev SLA att datasystemet ”Maja” innehöll anteckningar från medarbetarsamtal, införda av chefer utan att de anställda känt till detta. När anteckningarna till slut blev kända ska de ha uppfattats som väldigt subjektiva av flera.

Av JO-anmälan framgår att facket på riksnivå i ett och ett halvt års tid påtalat att arbetsgivaren bryter mot lagen med systemet, utan åtgärd.

Nu ska alltså JO avgöra om den fackliges meddelar och yttrandefrihet kränkts.

Upplysningar om ett tidigare okänt datasystem ”Maja” hade då lämnats ut till flera lokala medier. Detta fick chefen i egenskap av arbetsgivare att kalla till förhandling med den förtroendevalda där denne anklagades för att ha försökt att utnyttja sin fackliga ställning och därigenom skaffa sig ekonomiska fördelar. Arbetsgivaren hävdade att uppgifterna som lämnats ut var felaktiga och skadade kommunen. Den facklige kunde därför räkna med ett skadeståndsanspråk, framgår av kallelsen.

Den 5 maj skrev SLA att datasystemet ”Maja” innehöll anteckningar från medarbetarsamtal, införda av chefer utan att de anställda känt till detta. När anteckningarna till slut blev kända ska de ha uppfattats som väldigt subjektiva av flera.

Av JO-anmälan framgår att facket på riksnivå i ett och ett halvt års tid påtalat att arbetsgivaren bryter mot lagen med systemet, utan åtgärd.

Nu ska alltså JO avgöra om den fackliges meddelar och yttrandefrihet kränkts.

  • Rikard Jansson