31 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:45

"Bygg mer i centrum"

Bostadsfrågan är ständigt het. Anders Ahlm, mäklarprofil i Skövde, ser lösningar – fler bostadsprojekt i olika former och mer byggnation i centrala Skövde.
– Helt enkelt eftersom det är där flertalet vill bo. Kanske måste också ett och annat äldre hus rivas för att ge plats för nya.

Diskussionerna om hur och var Skövde ska växa är ständigt pågående i kommunen. Åsikterna om hur Skövde ska nå sin vision om 60 000 invånare år 2025 går i sär.

Men Anders Ahlm, som driver Fastighetsbyrån med kontor i Skövde, Hjo, Karlsborg och Tibro och är mäklare sedan början av 90-talet och innan dess i byggbranschen, har sin inställning klar.

– Vi inom mäklarbranschen ser hur många som vill flytta till Skövde, men det måste vara bättre snurr på bostadskarusellen för att alla ska hitta rätt. Det måste alltså byggas mer, vi behöver fler stora bostadsprojekt, men också andra projekt för olika boendeformer. Dessutom dröjer det allt för länge mellan de större projekten som leder till att karusellen får ordentlig fart.

”Fart på karusellen” påverkar inte bara bostadsmarknaden menar Ahlm – farten gäller hela Skövde och stadens företag.

Förtäta centrum

Anders Ahlm ser också tydligt mönster – allt fler vill bo centralt.

– Det är nödvändigt att det blir en förtätning i Skövde centrum, flertalet som säljer sina villor och flertalet yngre vill bo centralt. Och om det inte finns platser att bygga på – bygg på höjden!

– Kommunen måste kunna möta människors önskemål om var de vill bo. Flertalet vill i dag bo centralt, de vill ha nära till allt, helst på gångavstånd. Om Skövde ska överleva som kommun och växa måste vi ha ett levande centrum. Det får man med bostäder och butiker. Jag förstår de butiksägare i centrum som känner sig uppgiva över bland annat trafiksituationen med svårigheter för kunderna att hitta parkeringsplatser för snabba ärenden och liknande.

Våga ta nya steg

Anders Ahlm är inte rädd för att sticka ut hakan. När det gäller bland annat Tingshusparken och byggnationen som diskuteras där, säger han först ”är det verkligen en park?” och därefter:

– Jag värnar om gamla hus och anser att man ska bevara så många av dem som möjligt, men ibland måste man kanske göra avsteg från det. För att utveckla måste man våga ta nya steg och riva äldre hus för att ge plats för nya.

Det är viktigt att det bygga bra boenden för äldre i de mindre orterna i kommunen, anser Ahlm. Det öppnar nämligen för att villor blir lediga för yngre barnfamiljer som vill kunna bo kvar eller flytta till ytterorterna.

Många på visningarna

För mäklarna i Skövde är det bråda tider. Mycket folk kommer på visningarna när fastigheter eller bostadsrätter ska säljas – bara på de tre senaste månaderna har mäklarna sålt 60-talet villor och 105 bostadsrätter. Och budgivningarna drar ofta i gång direkt i samband med visningarna.

– Därmed drar också priserna ofta iväg. Skövdeborna måste nog vänja sig vid det liksom högre hyreskostnad, det gäller även för boende i grannkommunerna, när Skövde växer. Men för oss är det givetvis tråkigt att inte ha objekt att erbjuda till alla som vill bo i Skövde.

Diskussionerna om hur och var Skövde ska växa är ständigt pågående i kommunen. Åsikterna om hur Skövde ska nå sin vision om 60 000 invånare år 2025 går i sär.

Men Anders Ahlm, som driver Fastighetsbyrån med kontor i Skövde, Hjo, Karlsborg och Tibro och är mäklare sedan början av 90-talet och innan dess i byggbranschen, har sin inställning klar.

– Vi inom mäklarbranschen ser hur många som vill flytta till Skövde, men det måste vara bättre snurr på bostadskarusellen för att alla ska hitta rätt. Det måste alltså byggas mer, vi behöver fler stora bostadsprojekt, men också andra projekt för olika boendeformer. Dessutom dröjer det allt för länge mellan de större projekten som leder till att karusellen får ordentlig fart.

”Fart på karusellen” påverkar inte bara bostadsmarknaden menar Ahlm – farten gäller hela Skövde och stadens företag.

Förtäta centrum

Anders Ahlm ser också tydligt mönster – allt fler vill bo centralt.

– Det är nödvändigt att det blir en förtätning i Skövde centrum, flertalet som säljer sina villor och flertalet yngre vill bo centralt. Och om det inte finns platser att bygga på – bygg på höjden!

– Kommunen måste kunna möta människors önskemål om var de vill bo. Flertalet vill i dag bo centralt, de vill ha nära till allt, helst på gångavstånd. Om Skövde ska överleva som kommun och växa måste vi ha ett levande centrum. Det får man med bostäder och butiker. Jag förstår de butiksägare i centrum som känner sig uppgiva över bland annat trafiksituationen med svårigheter för kunderna att hitta parkeringsplatser för snabba ärenden och liknande.

Våga ta nya steg

Anders Ahlm är inte rädd för att sticka ut hakan. När det gäller bland annat Tingshusparken och byggnationen som diskuteras där, säger han först ”är det verkligen en park?” och därefter:

– Jag värnar om gamla hus och anser att man ska bevara så många av dem som möjligt, men ibland måste man kanske göra avsteg från det. För att utveckla måste man våga ta nya steg och riva äldre hus för att ge plats för nya.

Det är viktigt att det bygga bra boenden för äldre i de mindre orterna i kommunen, anser Ahlm. Det öppnar nämligen för att villor blir lediga för yngre barnfamiljer som vill kunna bo kvar eller flytta till ytterorterna.

Många på visningarna

För mäklarna i Skövde är det bråda tider. Mycket folk kommer på visningarna när fastigheter eller bostadsrätter ska säljas – bara på de tre senaste månaderna har mäklarna sålt 60-talet villor och 105 bostadsrätter. Och budgivningarna drar ofta i gång direkt i samband med visningarna.

– Därmed drar också priserna ofta iväg. Skövdeborna måste nog vänja sig vid det liksom högre hyreskostnad, det gäller även för boende i grannkommunerna, när Skövde växer. Men för oss är det givetvis tråkigt att inte ha objekt att erbjuda till alla som vill bo i Skövde.