03 jun 2014 17:13

07 jan 2015 10:14

Mer pengar till myggbekämpning

Myggföreningen runt sjön Östen får 113 000 kronor i bidrag från Mariestads kommun för att bekämpa myggor. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände nyligen föreningens ansökan – och pengarna ska användas till att köpa in och hålla i gång 25 myggfällor.

Myggföreningen runt sjön Östen beviljades nyligen 155 000 kronor från Skövde kommun för att köpa myggfällor.

Men de har också ansökt om ytterligare pengar – 155 000 kronor – för att köpa än fler fällor. Den ansökan har skickats till Skövde, Mariestad samt Töreboda kommun.

Myggföreningen runt sjön Östen får 113 000 kronor i bidrag från Mariestads kommun för att bekämpa myggor. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände nyligen föreningens ansökan – och pengarna ska användas till att köpa in och hålla i gång 25 myggfällor.

Myggföreningen runt sjön Östen beviljades nyligen 155 000 kronor från Skövde kommun för att köpa myggfällor.

Men de har också ansökt om ytterligare pengar – 155 000 kronor – för att köpa än fler fällor. Den ansökan har skickats till Skövde, Mariestad samt Töreboda kommun.