03 jun 2014 19:00

23 jan 2015 15:45

Kommunen diskuterade tågförsämringar med SJ

Skövde kommun mötte SJ under tisdagen med anledning av förslaget att dra in sju stopp med snabbtåg.
– Det jag tycker är att vi fått är en lite mer ökad förståelse för Skövde än vi haft innan, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Trafikverket håller på att ta fram en tågplan som ska gälla från december. I SJ:s ansökan till denna har antalet stopp med snabbtåg i Skövde minskat med sju stycken. Under tisdagen diskuterades förändringen med Maria Hofberg, SJ:s affärschef för Stockholm-Göteborg, på ett två timmar långt möte i Skövde.

– Vi är självklart inte nöjda med det här, absolut inte. Meningen är att få ner majoriteten av tågen under tre timmar från Stockholm till Göteborg och på så vis kunna plocka fler resenärer från flyget, säger Leif Walterum, kommunalråd (C) och ordförande i Västra stambanegruppen.

Han berättar att de väldigt tydligt beskrivit Skövde. Dit hör hur arbetsmarknaden ser ut, det stora antalet som dag- eller veckopendlar och betydelsen av tågstopp för Försvarsmakten, Skaraborgs sjukhus, Högskolan i Skövde, Gothia Science Park och Volvo.

– Vi har också gått igenom det nya beslutet kring Regionens hus och hur Skövde utpekas som den regionala noden för området.

Under onsdagen presenterar Trafikverket ett första utkast till tågplan.

– Detta diskuteras sedan i ett antal möten där våra intressen kommer att framföras av Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Ett skarpt förslag presenteras i slutet av juni, sedan väntar en ny remissomgång och sedan fastställs tågplanen av Trafikverket i september.

Med på mötet var också Marie Ekman (S), Katarina Jonsson (M), Jan Bremer, chef för kollektiv- och infrastrukturenheten i Skövde kommun, Eva Darolf Linnros, samhällsbyggnadschef, Jan Efraimsson från kollektivtrafiksekretariatet i regionen och Torvald Svahn från Västtrafik.

Trafikverket håller på att ta fram en tågplan som ska gälla från december. I SJ:s ansökan till denna har antalet stopp med snabbtåg i Skövde minskat med sju stycken. Under tisdagen diskuterades förändringen med Maria Hofberg, SJ:s affärschef för Stockholm-Göteborg, på ett två timmar långt möte i Skövde.

– Vi är självklart inte nöjda med det här, absolut inte. Meningen är att få ner majoriteten av tågen under tre timmar från Stockholm till Göteborg och på så vis kunna plocka fler resenärer från flyget, säger Leif Walterum, kommunalråd (C) och ordförande i Västra stambanegruppen.

Han berättar att de väldigt tydligt beskrivit Skövde. Dit hör hur arbetsmarknaden ser ut, det stora antalet som dag- eller veckopendlar och betydelsen av tågstopp för Försvarsmakten, Skaraborgs sjukhus, Högskolan i Skövde, Gothia Science Park och Volvo.

– Vi har också gått igenom det nya beslutet kring Regionens hus och hur Skövde utpekas som den regionala noden för området.

Under onsdagen presenterar Trafikverket ett första utkast till tågplan.

– Detta diskuteras sedan i ett antal möten där våra intressen kommer att framföras av Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Ett skarpt förslag presenteras i slutet av juni, sedan väntar en ny remissomgång och sedan fastställs tågplanen av Trafikverket i september.

Med på mötet var också Marie Ekman (S), Katarina Jonsson (M), Jan Bremer, chef för kollektiv- och infrastrukturenheten i Skövde kommun, Eva Darolf Linnros, samhällsbyggnadschef, Jan Efraimsson från kollektivtrafiksekretariatet i regionen och Torvald Svahn från Västtrafik.